DOBRA PRIPREMA ZA ČAS – USPEŠAN ČAS

za nastavnike u Srbiji

Kataloški broj

369

Broj bodova 

28 BODOVA

Cena 

2500 dinara

Kompetencija

(K2)

Uvek aktuelna tema, o kojoj se diskutuje u zbornicama, kafićima ili internet forumima je priprema za čas. Nastavnici početnici kao i nastavnici sa velikim iskustvom, svoje časove vode na svoj način, ali jedno je sigurno:  mi nismo glumci, mi ne smemo da improvizujemo, nama je zadatak jako važan i za njegovu realizaciju moramo se dobro pripremiti. Polazeći od ideje da je čas interpretacija onog što istražimo i pripremimo za naše učenike, kreirali smo seminar koji do detalja izučava sve aspekte pripreme za čas.

Seminar se izvodi putem interneta na sistemu za učenje u trajanju od 4 sedmice. Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima.  Seminar pokriva Kompetencije za poučavanje i učenje, a prioriteti seminara su:

  • učenje da se uči i razvijanje motivacije za učenje,
  • jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem

Teme na seminaru:

  1. Ciljevi, oblici rada i nastavne metode
  2. Uvodni deo časa
  3. Obrada nastavnog sadržaja – središnji deo časa
  4. Završni deo časa
  5. Provera prirema u celini i dorada

PRIJAVA NA SEMINAR

Sertifikat i završni susret

Seminar se realizuje putem interneta i otvoren je 28 dana.  Nakon realizacije putem interneta, za dodelu sertifikata neophodan je završni susret koji će se realizovati u nekoliko gradova širom Srbije u  februaru 2018. godine. Završni susret će se organizovati u danu kada i ostali završni susreti  OKC seminara, tako da je moguće da u jednom danu prisustvujete završnim susretima svih OKC seminara koje ste pohađali u oktobru, novembru i decembru 2017.  godine i dobijete više sertifikata.

Mesto završnog susreta za prolećni ciklus objavićemo 20 dana pre realizacije završnih susreta. 

Zavrsni_susretiAutori seminara:

Jasmina Momčilović

Nataša Džaković

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata