IGROLIKO UČENJE PUTEM RAČUNARA SR

Kataloški broj

962

Broj bodova 

34 BODOVA

Cena 

2900 dinara

Kompetencija

(K1)

U razgovoru sa nastavnicima razredne nastave i roditeljima učenika mlađih razreda, dobili smo informaciju da su našem obrazovnom sistemu, odnosno učenicima, potrebne vešine koje im razvijaju upotrebu informaciono komunikacionih tehnologija u učenju i nastavi. Učenici se već u mlađim razredima susreću sa računarima, pametnim telefonima, tablet uređajima i koriste ih isključivo za zabavu i komunikaciju. Naš obrazovni sistem ovaj problem pokušava da reši kroz izborni predmet Od igračke do računara u mlađim razredima a u starijim kroz izbroni predmet Računarstvo i informatika i Tehničko i informatičko obrazovanje,  ali tom rešenju nedostaje nekoliko karika.

Najpre je potrebno da škola ima uslova i da ponudi ovaj predmet a zatim i da ga učenici odaberu. Kako znamo da je sve na nastavnicima razredne nastave i da od njihovih znanja i veština korišćenja računara u nastavi zavisi i osposobljavanje učenika, napravili smo seminar koji će nastavnicima razredne nastave ali i svim ostalim natavnicima dati osnovna znanja i veštine u korišćenju računara u nastavi. Iako je ovaj seminar primerima usmeren na mlađe razrede itekako ga mogu pohađati i nastavnici predmetne nastave i da kroz sadržaje ovog seminara steknu IKT znanja koja su im neophodna.

Može se reći da je ovo naš najjednostavniji seminar koji se bavi upotrebom računara u nastavi. Kroz pet tema na seminaru naučićemo vas da:

  1. igroliko ucenjePravilno koristite računare u nastavi. Ova tema sa nazivom Metodika upotrebe IKT u nastavi sadrži nastavne oblike i metode koji su karakteristične za časove sa upotrebom računara.
  2. Poznajete osnove hardvera i softvera računarskog sistema. Bez ovih osnova nemoguće je da kvalitetno koristite računar u svom radu. Ovde ne zalazimo u dubinu, već se sadržajno držimo samo onih elemenata koje možemo da pronađemo u našim učionicama i načina kako da ih koristimo.
  3. Kreirate i koristite digitalne slike u nastavi. Poznato je da slika govori kao hiljadu reči i da su učenicima slike mnogo prihvatljiviji sadržaj nego tekst. U ovoj temi naučićemo vas da korstite neke od jednostavnih programa za obradu slika, kreiranje nastavnog sadržaja, radnog materijala za učenike i zanimljivih časova.
  4. Kreirate digitalne priče. Svesni smo da su učenicima neophodne veštine čitanja i pisanja i kroz ovu temu naučićemo vas da koristite neke servise koji će animirati priče, bajke, basne koje radite sa učenicima i na taj način obrađivati gradivo na mnogo zanimljiv način.
  5. Objavite svoje i učeničke radove. U poslednjoj temi prikazaćemo vam način kako da sve ono što radite sa svojim učenicima bude na internetu javno vidljivo i dostupno roditeljima, kolegama ili onima sa kojima vi želite da podelite svoju kreativnost.

Ovaj seminar spada u seminare koji su neophodni svakom nastavniku i nezavisno od toga šta predajete primeri su prilagođeni učenicima i nastavnicima i sigurni smo da će vaša kreativnost dođi do izrađaja.

PRIJAVA NA SEMINAR

Autori seminara:

Biljana Nedić

Nataša Simunović

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata