INTERDISCIPLINARNOST I TEMATSKA INTEGRACIJA U NASTAVI TEHNIČKE GRUPE PREDMETA SR

Kataloški broj

661

Broj bodova 

28 BODOVA

Cena 

2500 dinara

Kompetencija

(K1)

Ovo je seminar koji se svojim sadržajem oslanja na tehničku grupu predmeta srednjih stručnih škola. Izabrali smo ove sadržaje jer veoma jasno predstavljaju cilj seminara odnosno temu: Kako povezati predmete zarad kvalitetnog obrazovanja učenika? Kroz ovaj seminar se uči tematsko planiрanje i integracija sadržaja tako da  svi predmeti, odnosno nastavnici predmeta sarađuju i vode učenike do ishoda. 

Seminar nije tehnički zahtevan, oslanja se na didaktiku a sadržaji su fokusirani na mašinsku grupu predmeta. Na ovom seminaru znanja i veštine steći ćete kroz sledeće teme:

  1. Osnove tematskog planiranja nastave 
  2. Značaj tematskog planiranja nastave u oblasti mehanike i mašinstva
  3. Interdisciplinarnost u oblasti mašinstva
  4. Nastavne metode i alati usmereni na učenika
  5. Završni rad

PRIJAVA NA SEMINAR

Sertifikat i završni susret

Seminar se realizuje putem interneta i otvoren je 28 dana.  Nakon realizacije putem interneta, za dodelu sertifikata neophodan je završni susret koji će se realizovati u nekoliko gradova širom Srbije u  februaru 2018. godine. Završni susret će se organizovati u danu kada i ostali završni susreti  OKC seminara, tako da je moguće da u jednom danu prisustvujete završnim susretima svih OKC seminara koje ste pohađali u oktobru, novembru i decembru 2017.  godine i dobijete više sertifikata.

Mesto završnog susreta za prolećni ciklus objavićemo 20 dana pre realizacije završnih susreta. 

Zavrsni_susretiAutori seminara:

Zlatica Gerov

Goran Gerov

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata