METODIČKI PRISTUP OBRADI GRAMATIČKIH SADRŽAJA U MLAĐIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE PUTEM INTEGRATIVNE NASTAVE

Kataloški broj

708

Broj bodova 

28 BODOVA

Cena 

2500 dinara

Kompetencija

(K1)

Ovaj seminar namenjen je nastavnicima razredne nastave, ali i nastavnicima srpskog jezika, kao i svim prosvetnim radnicima koji žele da poboljšaju svoje veštine organizacije i osavremenjivanja nastavnog procesa . 
Uvođenje inovacija i primena inovativnih metoda u nastavi pristekla je iz potrebe da se prevladaju mane tradicionalnog modela nastave. Jedna od tih mana jeste stroga podeljenost među predmetima i nedovoljna povezanost nastavnih sadržaja, kao i vremenska neuslađenost tih sadržaja. Integrativna nastava, kao jedan od inovativnih oblika nastave, omogućuje međusobno povezivanje nastavnih sadržaja iz različitih nastavnih predmeta. Primenom integrativne nastave vašim učenicima možete omogučiti celovito i funkcionalno znanje, uz uštedu vremena. 
 
Uz pomoć ovog seminara naučićete kako da isplanirate integrativne nstavu, kako se vrši povezivanje nastavnih sadržaja unutar jednog predmeta (na primeru predmeta Srpski jezik), ali i kako se vrši međupredmetno povezivanje i to kroz sledeće teme:
 
  • Tema 1: Integrativna nastava srpskog jezika
  • Tema 2: Fonetika - unutarpredmetno povezivanje
  • Tema 3: Morfologija i sintaksa- međupredmetno povezivanje
  • Tema 4: Jezik, jezička kultura i pravopis
  • Tema 5: Završni rad

PRIJAVA NA SEMINAR

Sertifikat i završni susret

Seminar se realizuje putem interneta i otvoren je 28 dana.  Nakon realizacije putem interneta, za dodelu sertifikata neophodan je završni susret koji će se realizovati u nekoliko gradova širom Srbije u  februaru 2018. godine. Završni susret će se organizovati u danu kada i ostali završni susreti  OKC seminara, tako da je moguće da u jednom danu prisustvujete završnim susretima svih OKC seminara koje ste pohađali u oktobru, novembru i decembru 2017.  godine i dobijete više sertifikata.

Mesto završnog susreta za prolećni ciklus objavićemo 20 dana pre realizacije završnih susreta. 

Autori seminara:

Katarina Čarapić

Željana Radojičić Lukić

Olivera Petrović

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata