NASTAVA U OBLAKU SR

Kataloški broj

498

Broj bodova 

32 BODA

Cena 

2500 dinara

Kompetencija

(K4)

Internet kao pomoćno sredstvo u nastavi, podigao je standarde nastavnika i učenika u korišćenju savremenih tehnologija. Danas nije dovoljno imati računar sa pratećim programima u kabinetu, već je potrebno u svakom trenutku pratiti razvoj svojih učenika.

Seminar Nastava u oblaku omogućava nastavnicima, da svoju nastavu premeste u stabilan internet prostor, nezavisan od računara i medija. Kreiranje zajedničkog prostora sa svojim učenicima rešava problem virusa na fleš memorijama i u školskoj mreži.

Seminar je namenjen svim prosvetnim radnicima, od učitelja koji nesmetano mogu komunicirati sa svojim đacima preko email-a i sa roditeljima, koji mogu u svakom trenutku pratiti razvoj svoje dece putem elektronskog dnevnika, preko nastavnika koji svoju nastavu upotpunjuje korišćenjem virtuelne učionice i prati rad učenika tokom rešavanja domaćih zadataka, do menadžmenta škole koji ima direktnu komunikaciju sa radnicima, razmenjujući dokumenta, rasporede, obaveštenja…

Na seminaru će se izučavati besplatni online servisi, koji služe za razmenu i sinhronizaciju podataka među korisnicima. Primeri nastave biće prikazani preko Google servisa za komunikaciju, zajedničkih dokumenta i kalendara, kao i povezivanje ovih servisa sa mobilnim telefonom, školskim sajtom ili sopstvenim blogom.

Cilj seminara je osposobljavanje nastavnika za kreiranje učionice na Internetu, koja bi bila zajedničko mesto za organizovanje nastave sa učenicima i saradnju sa kolegama.

Sadržaj seminara:

Šta je oblak – cloud sistem
• upoznavanje sa filozofijom cloud sistema
• predstavljanje najpoznatijih cloud sistema
• primeri dobre prakse cloud sistema u nastavi
• test o cloud sistemu

Najoblačniji sistem – Google
• upoznavanje sa svim elementima google cloud sistema (email, kalendar, pričaonica …)
• primeri korišćenja Google-ovih servisa u nastavi
• radionice – praktična primena Google servisa u nastavi

Zajednička nastava
• upoznavanje sa Google Drive-om  ( gugl disk)
• rad sa različitim dokumentima u Google Drive-u
• radionice – korišćenja Google Drive u nastavi (izrada elektronskog dnevnika, pravljenje prezentacija, izrada upitnika za ankete, izrada elektronskih testova)
• prezentacija radova uživo
• rešavanje testa znanja

PRIJAVA NA SEMINAR

Autori seminara:

Radmila Nikolić

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata