Nevena Nikolić

Nakon završenog Filozofskog fakulteta u Beogradu, Nevena, kao diplomirani pedagog radi na različitim radnim mestima u Beogradu i Boru. Dobija prvi posao najpribližniji struci u Boru i počinje da radi u ustanovi "Mozaik" - društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama.

Profesionalnu karijeru u struci započinje 2013. godine radom u Tehničkoj školi u Boru kao stručni saradnik. Tokom dve godine rada u školi stiče iskustvo u radu pedagoga u srednjoj školi i iskustvo tokom realizacije projekata. Učestvovala je u implementaciji i realizaciji projekata "Škola bez nasilja" sa komponentom prevencija rodno zasnovanog nasilja i na zajedničkom projektu EU-CoE "Regionalna podrška inkulzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi" (http://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education/home). Sarađuje sa neformalim insitucijama i na njihovim projektima, uključujući facilitaciju debate u okviru projekta "Diskriminacija žena u radnom pravu".

Svoju profesionalnu karijeru podiže na jedan novi i inovativni nivo septembra 2016. godine kada počinje da radi u Obrazovno kreativnom centru. Počev od posla asistenta za razvoj sistema i rada na platformi za učenje Moodle, preko superviziranja kurseva, postaje autor i moderator na kursu Kreiranje i moderacija obuka. U svetu neformalnog obrazovanja spoznaje snagu IT sveta u kojem se danas nalazimo. Tokom rada u Obrazovno kreativnom centru posećuje mnoge konferencije iz oblasti IT-a i obrazovanja, te tako i nastaje ideja za onlajn kurs Kreiranje i moderacija obuka, koji objedinjuje profesionalnu orijentaciju i permanentno obrazovanje i usavršavanje sa današnjim potrebama i inovacijama.

Uživa radeći svoj posao!