TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Akreditovani seminari za nastavnike u Crnoj Gori. Seminari se realizuju isključivo putem interneta. Seminari su akreditovani za školsku 2016/2017. i školsku 2017/2018. godinu

Prijava za seminare za majski termin je otvorena do 28. aprila

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 21
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 149
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 204
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje kat. br. 257
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 63 20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 89 20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 55 20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 245
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 45
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Blog, tviter i fejsbuk u nastavi kat. br. 82
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 2. juna
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 175
16 sati
25 eura otvorena prijava od 3. maja do 7. juna
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 212
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 95
16 sati
25 eura otvorena prijava od 3. maja do 7. juna
Nastava u oblaku kat. br. 68
16 sati
20 eura otvorena prijava od 3. maja do 4. juna
Digitalni atlas kat. br. 53
16 sati
25 eura otvorena prijava od 3. maja do 4. juna
Igroliko učenje putem računara kat. br. 81
16 sati
25 eura otvorena prijava od 3. maja do 6. juna

 

Prijava na seminar