TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Prijava za termin februar 2017. još uvek nije otvorena 

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 21
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 149
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 204
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje kat. br. 257
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 63 20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 89 20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 55 20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 245
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 45
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Blog, tviter i fejsbuk u nastavi kat. br. 82
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 17. marta
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 175
16 sati
25 eura zatvorena prijava od 15. februara do 22. marta
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 212
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 95
16 sati
25 eura zatvorena prijava od 15. februara do 22. marta
Nastava u oblaku kat. br. 68
16 sati
20 eura zatvorena prijava od 15. februara do 20. marta
Digitalni atlas kat. br. 53
16 sati
25 eura zatvorena prijava od 15. februara do 15. marta
Igroliko učenje putem računara kat. br. 81
16 sati
25 eura zatvorena prijava od 15. februara do 22. marta

 

Prijava na seminar