TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Sledeći termin seminara počinje 10. decembra

Prijava otvorena do 5. decembra

Seminari akreditovani u Zavod za školstvo CG

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 21
16 sati
25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 159
16 sati
25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 265
16 sati
30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Nastava u oblakukat. br. 90
16 sati
25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra

 

Seminari za nastavnika iz CG, koji NISU AKREDITOVANI u Zavod za školstvo CG

10% popusta sa promotivnim kodom

Seminari - broj bodova

Broj bodova - Sertifikat OKC-a

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Digitalne priče i bajke 40 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Igroliko učenje putem računara 37 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Muzika uz pomoć računara32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća 32 boda 25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Internet učionica32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Jezička kultura na internetu 32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Kreiranje i moderacija obuka32 boda30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave 35 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja 32 boda30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji32 boda25 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom32 boda30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Upravljanje timovima40 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove24 boda20 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Veb-alatima do interaktivne nastave36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika 36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima 36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra
Humana škola – škola kao životna zajednica36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 10. decembra

 

Prijava na seminar