TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Akreditovani seminari za nastavnike u Crnoj Gori. Seminari se realizuju isključivo putem interneta. Seminari su akreditovani za školsku 2017/2018. godinu

Sledeći termin je od 6. jula

Prijava otvorena do 2. jula

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Zelena gradnja u veb okruženju kat. br. 285 16 sati23 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanjekat. br. 257
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 67
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 116
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 177
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 274
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 21
16 sati
/zatvorena prijavane realizuje se
Blog, tviter i fejsbuk u nastavikat. br. 69
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
23 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 159
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 265
16 sati
23 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Nastava u oblakukat. br. 90
16 sati
18 eurazatvorena prijavaod 6. jula
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
23 eurazatvorena prijavaod 6. jula

Prijava na seminar