TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Akreditovani seminari za nastavnike u Crnoj Gori. Seminari se realizuju isključivo putem interneta. Seminari su akreditovani za školsku 2017/2018. godinu

Prijava je otvorena do 2. novembra 2017. 

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Zelena gradnja u veb okruženju kat. br. 285 16 sati 25 eura otvorena prijava od 5. novembra
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje kat. br. 257
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 67 20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 116 20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 177 20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 274
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 21
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Blog, tviter i fejsbuk u nastavi kat. br. 69
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
25 eura otvorena prijava od 5. novembra
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 159
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 265
16 sati
25 eura otvorena prijava od 5. novembra
Nastava u oblaku kat. br. 90
16 sati
20 eura otvorena prijava od 5. novembra
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
25 eura otvorena prijava od 5. novembra

 

Prijava na seminar