TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Akreditovani seminari za nastavnike u Crnoj Gori. Seminari se realizuju isključivo putem interneta. Seminari su akreditovani za školsku 2017/2018. godinu

Sledeći termin je od 16. aprila

Prijava otvorena do 13. aprila

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Zelena gradnja u veb okruženju kat. br. 285 16 sati25 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanjekat. br. 257
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 67
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 116
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 177
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 274
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 21
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Blog, tviter i fejsbuk u nastavikat. br. 69
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
25 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 159
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 265
16 sati
25 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Nastava u oblakukat. br. 90
16 sati
20 eurazatvorena prijavaod 16. aprila
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
25 eurazatvorena prijavaod 16. aprila

 

Prijava na seminar