TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Sledeći termin seminara počinje 5. novembra

Prijava otvorena do 2. novembra

Seminari akreditovani u Zavod za školstvo CG

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 6. decembra
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 4. novembra do 6. decembra
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 274
16 sati
20 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 21
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Blog, tviter i fejsbuk u nastavikat. br. 69
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 8. decembra
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 159
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 265
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 8. decembra
Nastava u oblakukat. br. 90
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra

 

Seminari za nastavnika iz CG, koji NISU AKREDITOVANI u Zavod za školstvo CG

Seminari - broj bodova

Broj bodova - Sertifikat OKC-a

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Digitalne priče i bajke 40 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 8. decembra
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu32 boda25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća 32 boda 25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Internet učionica32 boda25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Jezička kultura na internetu 32 boda25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Kreiranje i moderacija obuka32 boda30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave 35 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika32 boda25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja 32 boda30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem32 boda25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji32 boda25 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom32 boda30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Upravljanje timovima40 bodova30 euraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove24 boda20 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 26. novembra
Veb-alatima do interaktivne nastave36 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika 36 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova36 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica36 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima 36 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata36 bodova30 euraotvorena prijavaod 5. novembra do 4. decembra

 

Prijava na seminar