TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Otvorena je prijava za martovski termin seminara

prijava je otvorena do 21. marta 

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 21
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 149
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 204
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje kat. br. 257
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 63 20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 89 20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 55 20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 245
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 45
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Blog, tviter i fejsbuk u nastavi kat. br. 82
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 23. aprila
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 175
16 sati
25 eura otvorena prijava od 24. marta do 28. aprila
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 212
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 95
16 sati
25 eura otvorena prijava od 24. marta do 28. aprila
Nastava u oblaku kat. br. 68
16 sati
20 eura otvorena prijava od 24. marta do 26. aprila
Digitalni atlas kat. br. 53
16 sati
25 eura otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Igroliko učenje putem računara kat. br. 81
16 sati
25 eura otvorena prijava od 24. marta do 28. aprila

 

Prijava na seminar