TERMINI SEMINARA SRBIJA

Otvorena je prijava za martovski termin seminara

prijava je otvorena do 21. marta 

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 708
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 149
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 23
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijava - popunjen termin od 24. marta do 21. aprila
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 240
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Blog, tviter i fejsbuk u nastavi kat. br. 361
30 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 23. aprila
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 610
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 363
35 boda
2900 dinara zatvorena prijava - popunjen termin od 24. marta do 28. aprila
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 661
28 boda
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 369
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Zelena gradnja u veb okruženju kat. br. 655
32 bodova
2900 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 971
35 boda
2900 dinara otvorena prijava od 24. marta do 28. aprila
Nastava u oblaku kat. br. 498
32 boda
2500 dinara otvorena prijava od 24. marta do 26. aprila
Digitalni atlas kat. br. 611
32 boda
2900 dinara otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Igroliko učenje putem računara kat. br. 962
34 boda
2900 dinara otvorena prijava od 24. marta do 28. aprila
Neakreditovani seminaru u Srbiji
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu 2000 dinara
30 bodova
otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika 2000 dinara
30 bodova
otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje 2000 dinara
30 bodova
otvorena prijava od 24. marta do 21. aprila

 

 

 

Prijava na seminar