TERMINI SEMINARA SRBIJA

Akreditovani seminari za nastavnike u Srbiji. Seminari se realizuju isključivo putem interneta. Seminari su akreditovani za školsku 2016/2017. i školsku 2017/2018. godinu

Sledeći termin je od 6. jula 

Prijava otvorena do 2. jula

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 708
28 bodova
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 149
28 bodova
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 23
28 bodova
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 240
28 bodova
/zatvorena prijavane realizuje se
Blog, tviter i fejsbuk u nastavikat. br. 361
30 bodova
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Veb alati u nastavi biologijekat. br. 610
28 bodova
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 363
35 bodova
2600 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 661
28 bodova
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 369
28 bodova
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Zelena gradnja u veb okruženjukat. br. 655
32 boda
2600 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 971
35 bodova
2600 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Nastava u oblakukat. br. 498
32 boda
2250 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Digitalni atlas kat. br. 611
32 boda

2600 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Igroliko učenje putem računara kat. br. 962
34 boda
2600 dinara zatvorena prijavaod 6. jula
Neakreditovani seminaru u Srbiji
Testovi znanja - vodič za izradu i primenu1800 dinara
30 bodova
zatvorena prijavaod 6. jula
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika 1800 dinara
30 bodova
zatvorena prijavaod 6. jula
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje1800 dinara
30 bodova
zatvorena prijavaod 6. jula

Prijava na seminar