TERMINI SEMINARA SRBIJA

Akreditovani seminari za nastavnike u Srbiji. Seminari se realizuju isključivo putem interneta. Seminari su akreditovani za školsku 2016/2017. i školsku 2017/2018. godinu

Prijava za seminare za majski termin je otvorena do 28. aprila

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 708
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 149
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 23
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 240
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Blog, tviter i fejsbuk u nastavi kat. br. 361
30 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 2. juna
Veb alati u nastavi biologije kat. br. 610
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 363
35 boda
2900 dinara otvorena prijava od 3. maja do 7. juna
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 661
28 boda
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 369
28 bodova
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Zelena gradnja u veb okruženju kat. br. 655
32 bodova
2900 dinara otvorena prijava od 3. maja do 4. juna
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 971
35 boda
2900 dinara otvorena prijava od 3. maja do 7. juna
Nastava u oblaku kat. br. 498
32 boda
2500 dinara otvorena prijava od 3. maja do 4. juna
Digitalni atlas kat. br. 611
32 boda
2900 dinara otvorena prijava od 3. maja do 4. juna
Igroliko učenje putem računara kat. br. 962
34 boda
2900 dinara otvorena prijava od 3. maja do 6. juna
Neakreditovani seminaru u Srbiji
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu 2000 dinara
30 bodova
zatvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika 2000 dinara
30 bodova
otvorena prijava od 3. maja do 31. maja
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje 2000 dinara
30 bodova
otvorena prijava od 3. maja do 31. maja

 

 

 

Prijava na seminar