TERMINI SEMINARA SRBIJA

Akreditovani seminari za nastavnike u Srbiji. Seminari se realizuju isključivo putem interneta. Seminari su akreditovani za školsku 2016/2017. i školsku 2017/2018. godinu

Sledeći termin je od 16. aprila 

Prijava otvorena do 13. aprila

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 708
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Primena IKT u nastavi sociologije kat. br. 149
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Vodič za čas odeljenjskog starešine kat. br. 23
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 240
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Blog, tviter i fejsbuk u nastavikat. br. 361
30 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Veb alati u nastavi biologijekat. br. 610
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 363
35 bodova
2900 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta kat. br. 661
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 369
28 bodova
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Zelena gradnja u veb okruženjukat. br. 655
32 boda
2900 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 971
35 bodova
2900 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Nastava u oblakukat. br. 498
32 boda
2500 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Digitalni atlas kat. br. 611
32 boda

2900 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Igroliko učenje putem računara kat. br. 962
34 boda
2900 dinara zatvorena prijavaod 16. aprila
Neakreditovani seminaru u Srbiji
Testovi znanja - vodič za izradu i primenu2000 dinara
30 bodova
zatvorena prijavaod 16. aprila
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika 2000 dinara
30 bodova
zatvorena prijavaod 16. aprila
Savetodavni rad – osnova za dobro vaspitanje i obrazovanje2000 dinara
30 bodova
zatvorena prijavaod 16. aprila

 

Prijava na seminar