TERMINI SEMINARA SRBIJA

Sledeći termin počinje 10. decembra 2018. 

Prijava je otvorena do 5. decembra

prijava@okc.rs

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Kompetencija K1 - Kompetencija za užu stručnu oblast
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 343
30 bodova
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Digitalni atlas kat. br. 784
32 boda

2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmukat. br. 904
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alatakat. br. 291
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Igroliko učenje putem računara kat. br. 267
37 bodova
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Muzika uz pomoć računarakat. br. 948
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupukat. br. 864
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenikakat. br. 298
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjemkat. br. 302
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 273
37 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Tvorba reči u nastavi srpskog jezikakat. br. 838
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Kompetencija K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavikat. br. 415
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Digitalne priče i bajke kat. br. 428
40 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 433
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća kat. br. 434
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 844
35 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja kat. br. 527
38 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimedijikat. br. 563
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika kat. br. 848
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 581
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 12. januara
Upotreba onlajn igara u nastavikat. br. 592
32 bodova
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Veb-alatima do interaktivne nastavekat. br. 418
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 12. januara
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 420
37 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Kompetencija K3 - Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima kat. br. 59
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 12. januara
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja kat. br. 738
32 boda
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Vodič za čas odeljenjskog starešine NIJE AKREDITOVAN
28 bodova
2500 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Kompetencija K4 - Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnjukat. br. 627
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Humana škola – škola kao životna zajednicakat. br. 161
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Internet učionicakat. br. 630
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Jezička kultura na internetu kat. br. 623
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Kreiranje i moderacija obukakat. br. 632
32 boda
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Nastava u oblakukat. br. 636
34 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionicakat. br. 644
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanovakat. br. 146
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikomkat. br. 646
32 boda
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 8. januara
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanovekat. br. 647
24 boda
2400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 2. januara
Upravljanje timovimakat. br. 156
40 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 10. decembra do 13. januara

 

Prijava na seminar