TERMINI SEMINARA SRBIJA

Seminari počinju 1. oktobra 2018. 

Prijava otvorena do 28. septembra

prijava@okc.rs

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 343
30 bodova
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Blog, instagram i fejsbuk u nastavikat. br. 415
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Digitalne priče i bajke kat. br. 428
40 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Digitalni atlas kat. br. 784
32 boda

2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 433
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća kat. br. 434
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Igroliko učenje putem računara kat. br. 267
37 bodova
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Internet učionicakat. br. 630
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Jezička kultura na internetu kat. br. 623
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Kreiranje i moderacija obukakat. br. 632
32 boda
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole putem integrativne nastave kat. br. 844
35 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Nastava u oblakukat. br. 636
34 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja kat. br. 527
38 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenikakat. br. 298
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja kat. br. 738
32 boda
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjemkat. br. 302
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimedijikat. br. 563
32 boda
2900 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikomkat. br. 646
32 boda
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 273
37 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 581
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 2. novembra
Upravljanje timovimakat. br. 156
40 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanovekat. br. 647
24 boda
2400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 21. oktobra
Veb-alatima do interaktivne nastavekat. br. 418
36 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 420
37 bodova
3400 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 4. novembra
Vodič za čas odeljenjskog starešine NIJE AKREDITOVAN
28 bodova
2500 dinaraotvorena prijavaod 1. oktobra do 31. oktobra

 

Prijava na seminar