Vera Milićević

Predstavite se...

Završila sam Građevinski fakultet u Beogradu, i mada sam ja izabrala struku, posao je izabrao mene, tako da sam veći deo radnog staža provela u školi. Moram priznati, na početku sam mislila da je to samo privremeno, pa se svake godine radilo po sličnom šablonu, sve dok nisu počela stručna usavršavanja. Uz seminare sam otkrila da postoji velika mogućnost kreativnog izražavanja, i da nema granica profesionalnom, a i ličnom usavršavanju.

Zašto onlajn seminari?

Oni su mi najviše pomogli da proširim vidike svog profesionalnog delovanja. Putem njih upoznala sam se sa radom kolega iz drugih sredina i videla da postoji puno sjajnih kolega širom Srbije. Osim toga, putem njih stiču se trajnija znanja i poboljšavaju digitalne kompetencije.

Zašto OKC?

Mislim da se na vrhu piramide znanja nalaze kreativnost i stvaralaštvo. U OKC- u sam član tima gde su kreativnost, usavršavanje i saradnja svakodnevna pojava.

I na kraju, zašto zelena gradnja?

Pa na fakultetu smo naučili kako možemo od betona, čelika... napraviti neverovatne konstrukcije, samo da su statički stabilne. Nismo govorili o tome kako ti materijali, kao i sami objekti, utiču na ljude, da li se priroda zagađuje, da li postoji humaniji pristup građenju, da li postoji neka alternativa... Osim uže stručne, treba steći i širu sliku i pokušati živeti u skladu sa prirodom.