ZELENA GRADNJA U VEB OKRUŽENJU

Kataloški broj

655

Broj bodova 

32 BODA

Cena 

2900 dinara

Kompetencija

(K1)

Još jedan seminar iz struke. Seminar je namenjen nastavnicima građevinske grupe predmeta, ali itekako je koristan za nastavnike ekologije, biologije, nastavnike razredne nastave koji svojim učenicima mogu prikazati značaj ekološki održivih sredina i tako kod učenika razvijati svest o očuvanju životne sredine.

Tehnički ovaj seminar je prilagođen „prirodnjacima“ i tokom realizacije naučićete nekoliko veoma korisnih veb alata koje možete koristiti u nastavi. Sadržaji ovog seminara raspoređeni su u pet tema:

  1. Održivi razvoj i zelena gradnja – ovde ćete naučiti šta su to zalene zgrade kao i značaj održive gradnje, o klimatskim promenama i održivoj gradnji,
  2. Primena projektne nastave u građevinarstvu – u ovoj temi naučićete o načinu realizacije projektne nastave koja je urađena na primerima građevinske grupe predmeta,
  3. Metode i alati uspešne nastave u građevinarstvu – u ovoj temi učićete o nastavnim metodama koje su najbolje za nastavu građavinske grupe predmeta,
  4. Alati u veb okruženju – ovde ćete učiti o internet servisima koji su veoma korisni za nastavnike
  5. Završni rad – zadatak u kome ćete prikazati šta ste sve naučili na ovom seminaru

PRIJAVA NA SEMINAR

Autori seminara:

Vera Milićević

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata