Projekat: Edukacija službi odnosa sa javnošću u javnim preduzećima

Donator/partner:

Lokalna samouprava, opština Bor

Vreme realizacije:

2011. - 2012. g.

Opis projekta: 

Aktivnosti na projektu su se zasnivale na obuci radnika javnih preduzeća u Boru iz oblastni onlajn marketinga. Gostujući predavači su bili experti iz oblasti onlajn PR-a, a teme su bile: nastup preduzeća na internetu, strategija onlajn pristupe, komunikacija na društvenim mrežama ...