Aktivno orijentisana nastava matematike

Broj u odluci

32

Broj bodova

24

Cena

30  EUR

Smatramo da je matematika osnova svega, svakog procesa u prirodi i svake ideje. Nama je jasno da se ona proteže u svim oblastima, da je nemoguće zamisliti sport i umetnost bez matematike, da je muzika u stvari audiovizuelizacija brojeva … da ne pričamo o svim ostalim oblastima života. Na žalost, naši učenici to ne shvataju u dovoljnoj meri. Iako matematika važi za apstraktnu nauku, mislimo da najviše logičara i praktičara ima baš među matematičarima.

Iz tog razloga, jer se nekako mimoilazimo sa našim učenicima, rešili smo da napravimo ovaj seminar koji će pokušati da da odgovor kako, na učenicima prihvatljiv način, stići do najboljih rezultata u učenju. Naravno, sve ovo će biti realizovano kroz puno zadataka i radionica i ponekog testa. Nakon seminara sve nastale pripreme za časove matematike biće dostupne nastavnicima matematike.

mat
Cilj ovog seminara je da nastavnicima matematike pojasnimo ulogu i snagu aktivno orijentisane nastave. Naučićemo kako da kreiramo didaktičku strukturu čitajući ishode pomoću Blumove taksonomije, predstavićemo model model pripreme časa sa karakterističnim metodama za matematiku. Planiranje časa biće zasnovano na situacijskim zadacima i matematičkim istraživanjima, što predstavlja osnovu aktivne nastave.

Seminar se sastoji iz 4 teme:

  1. Aktivno orijentisana nastava,
  2. Didaktička struktura nastave matematike,
  3. Plan toka časa i
  4. Završni rad.

Seminar traje 28 dana i namenjen je prvenstveno nastavnicima matematike u osnovnim i srednjim školama, ali i nastavnicima razredne nastave. Nakon seminara učesnici koji uspešno realizuju zadatke dobiće Uverenje od 24 boda .

Autori seminara:

Dragana Ćurčić

Vladimir Marinkov

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata