BLOG, TVITER I FEJSBUK U NASTAVI

Kataloški broj

69

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena

25 EUR

X

X

Seminar Blog, Twitter i Facebook u nastavi obrađuje teme kreiranja blogova, facebook grupa i twitter naloga koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 5 tema i u potpunosti je interaktivan. Učesnik pohađanjem seminara kreira svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog, otvoren twitter nalog i napravljenu facebook grupu za komunikaciju sa učenicima i kolegama. Za pohađanje ovog seminara potrebno samo najosnovnije znanje korišćenja računara (bitno je da imate svoj imejl i da se „snalazite“ u programu ‘MS Word’).

Seminar se izvodi putem interneta na sistemu za učenje i traje 28 dana.  Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima. Seminar je odobren od strane Zavoda za školstvo, akreditovan sa 16 sati. Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima …

Ciljevi seminara su razumevanje značaja i praktične primene online društvenih mreža u nastavi, kao i osposobljavanje učesnika seminara za kreiranje okruženja za rad na Internetu i korišćenje naloga na društvenim mrežama za komunikaciju sa učenicima u cilju kvalitetnije nastave.

Sadržaj seminara:

 • Uvod u seminar
  • upoznavanje sa planom, programom i dinamikom rada na seminaru
  • predstavljanje najpopularnijih društvenih mreža i opšti primeri njihovog korišćenja u nastavi
  • test o društvenim mrežama
 
 • Osnove blogovanja – blogovi u nastavnom procesu
  • predstavljanje WordPress servisa za blogovanje
  • radionica – kreiranje sopstvenog bloga (unos i objavljivanje tekstova, slika i ostalog multimedijalnog sadržaja, postavljanje dodataka na blog, dizajniranje bloga)
 
 • Rad sa društvenom mrežom Twitter
  • upoznavanje sa društvenom mrežom Twitter
  • kreiranje i podešavanje naloga na Twitteru
  • radionica – praktična primena Twittera u nastavi
 
 • Rad sa društvenom mrežom Facebook
  • upoznavanje sa društvenom mrežom Facebook
  • kreiranje i uređivanje profila na Facebooku (podešavanje privatnosti, kreiranje i podešavanje listi, obaveštenja o događajima)
  • kreiranje grupe i strane na Facebooku
  • radionica – praktična primena Facebooka u nastavi
 
 • Predstavljanje radova učesnika seminara
  • predstavljanje najuspešnijih blogova
  • povezivanje blogova sa Twitter i Facebook nalozima


Za sve dodatne informacije o seminaru možete se obratiti na info@okc.rs

Autori seminara:

Marija Đokić

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata