Digitalni atlas CG

Broj u odluci

Čeka se odgovor ZZŠ

Broj bodova

24

Cena:

28 eura

Kome je seminar namenjen?

Nastavnicima geografije u osnovnim i srednjim školama
Nastavnicima razredne nastave
Nastavnicima raznih geografija u srednjim stručnim školama
Nastavnicima turističkih i ugostiteljskih predmeta u srednjim stručnim školama

Da li vi imate sličan problem?

Nastava geografije se danas uglavnom izvodi uz pomoć atlasa, geografske karte i globusa. Nažalost, učenicima je teško da zamisle sva mesta o kojima im govorimo i uglavnom se oslanjaju na svoju maštu u toku učenja. Zbog toga, imaju puno nedoumica i "rupa" u znanju. Danas, pojavom novih tehnologija, naši učenici mogu da posete Maču Pikču, da vide kako Tesla autobobil putuje po svemiru uživo i da šetaju ulicama Londona.

 

Kako rešiti ovaj problem?

Na seminaru ćete naučiti kako da svojim učenicima približite sve potrebne pojmove iz geografije, ali i da im omogućite da lakše uče i razvijaju se. Osim toga, do kraja realizacije seminara, kreiraćete svoje digitalne ture koje ćete, odmah po završetku seminara, moći da koristite u vaoj učionici. 

Teme na seminaru:

  1. Didaktički materijali za nastavu geografije - Naziv ove teme vezuje sadržaj za nastavu geografije, ali u ovoj temi izučava se i didaktika predmeta koji se oslanjaju na geolokacijske sadržaje;
  2. Google maps u nastavi geografije - U ovoj temi se učesnici osposobljavaju za korišćenje veoma popularnog alata za nastavu Google maps;
  3. Google Earth u nastavi geografije - U ovoj temi se sadržaj nadovezuje na prethodnu i usavršavaju se časovi pomoću još kvalitetnijeg internet servisa Google Earth;
  4. Google Tour Builder - alat koji "putuje" - U ovoj poslednjoj temi učesnici se osposobljavaju za kreiranje plana putovanja kao i maršuta.

Autori/moderatori

Gordana Obradović

Po zvanju profesor geografije, diplomirala 1994. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Od 1995. godine radi kao nastavnica geografije u osnovnoj školi. Prijavljuje se na konkurs OKC-a zbog usvajanja novih znanja i veština iz elektronskog učenja u nastavi. Od 2015. godine je deo OKC tima kao koautor i moderator onlajn seminara. Zbog potrebe za savremenim i praktičnim znanjem iz oblasti geografije nastao je i seminar “Digitalni atlas“.

Nataša Majstrović

Po zvanju je elektroinženjer i profesor informatike. Radi kao nastavnica Informatike i računarstva od 2007. godine. Zalaže se za modernizaciju nastave i digitalnu pismenost učenika i nastavnika. Redovno se stručno usavršava kako bi išla u korak sa razvojem tehnologija i unapređivanjem nastave. Kao predsednik sekcije nastavnika informatike Srbije za školski okrug Novi Sad, zalaže se za unapređivanje nastave informatike u osnovnim školama, kao i širenje znanja i dobrih praksi među nastavnicima.
Jedna je od trenera projekta "Škole za 21 vek" organizacije "British Concil" gde obučava nastavnike o kritičkom mišljenju, digitalnoj pismenosti i povezivanju istih veština u nastavi. Učenike redovno priprema i vodi na razna takmičenja i konkurse na kojima osvajaju zapažene rezultate. Radi na osnaživanju devojčica da se bave IKT-om i rodnoj ravnopravnosti kroz svoj evropski projekat „Girls in ICT“. Jedna je od Scientix ambasadora za Srbiju, naučne zajednice za unapređivanje STEM obrazovanja u Evropi. Ambasador je za evropsku mrežu eTwinning koja promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem internet portala upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija na bezbedan način. U okviru ove mreže vrši obuku i pruža podršku nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u zemlji i inostranstvu.

Najčešća pitanja i odgovori

Koje veštine ću steći nakon ovog seminara?

Kada završite sa pohađanjem ovog seminara, umećete da stečeno znanje primenite na svakom vašem času, da učinite vaše časove kreativnijim za vas i vaše učenike, ali i da unapredite svoje digitalne veštine.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...).

Da li je potrebno budem "majstor" za rad sa računarom da bih pohađao/la ovaj seminar?

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.

Radovi učesnika seminara

Upoznajte znamenitosti Smedereva

Upoznajte znamenitosti Sremske Kamenice

Upoznajte znamenitosti Zemuna i Beograda

Upoznajte znamenitosti Loznice