Goran Drašković

Radite li ono što stvarno želite u životu?

U trenutku dok sam birao studije koje ću da pohađam, u mojim vizijama je bilo svega osim obrazovnog rada. Danas mogu iskreno da kažem da je to upravo ono što želim da radim, nebitno da li je u pitanju obrazovni rad sa decom ili rad sa odraslima, kao na primer rad na ovoj i sličnim obukama.

Šta je to što Vas konkretno ispunjava u obrazovnom radu?

Sam izazov da se na drugog prenese lično iskustvo.

A u radu na onlajn seminaru?

Pored navedenog i fleksibilno radno vreme, zahtevi za kreativnošću...

Da li ste se oprobavali u nekim drugim oblastima?

Da bih odgovorio na ovo pitanje prethodno bih ga preformulisao, nekako mi upotreba prošlog vremena govori o svršenom činu. Oprobavam se, da, u književnosti (poezija i kratki eseji), muzici (komponovanje, zasad krajnje amaterski, ali ne manje zabavno smešak), blogingu, kupoprodaji putem interneta... Ono što mi trenutno izostaje i na čemu bi trebalo da radim je izvesna doza upornosti... Neko bi rekao i previše želja, ali dokle god radite stvari koje vas ispunjavaju, granice ne bi trebalo da postoje. To uvek govorim i učenicima, birajte za poziv ono što volite da radite.

Sport?

Trudim se da se pored obaveza bavim nekom rekreativnom aktivnošću. Fizička aktivnost me opušta, naročito posle višesatnog rada na računaru.

Šta biste poručili polaznicima seminara?

Citirao bih kolegu sa studija. Imao je običaj da spremi samo jednu kombinaciju pitanja za ispit, od recimo dvadeset, pa ako izvuče kombinaciju koju je naučio polaže, i obrnuto. Pošto je šansa za takvo nešto mala, on bi samo rekao: "Svaki trud se pre ili kasnije isplati". Uvek radite na sebi i nećete se pokajati.