Humana škola – škola kao životna zajednica CG

Broj u odluci

Čeka se odgovor ZZŠ

Broj bodova

24

Cena

32 eura

Seminar je namenjen:

Nastavnicima razredne nastave
Nastavnicima u osnovnim i srednjim školama (gimnazije, srednje stručne i umetničke škole)
Stručnim saradnicima u školama
Vaspitačima u predškolskim ustanovama
Direktorima škola

Da li vi imate sličan problem?

Roditelji dece/đaka veoma često, umesto da pomognu, odmognu ili otežavaju situacije u kojima je  potrebno naći konstruktivno rešenje.  Neki od njih uopšte ne žele da se uključe u rešavanje problema, neki uzimaju učešća forme radi, ima i onih koji, ne pitajući nikoga, čine kako njima odgovara, ali postoji i određen broj roditelja koji pokazuju spremnost da svojim angažovanjem pomognu koliko je u njihovoj moći. U atmosferi koja ne uliva poverenje i sigurnost vaspitači/nastavnici i roditelji postaju dva tabora u kojima svako radi za sebe. Štetu trpe svi, a najviše deca/đaci. Ukoliko ste spremni da pasivne, nametljive i roditelje spremne za saradnju vidite u drugom svetlu i da im pomognete da postanu vaši saradnici i partneri sa kojima ćete olakšati, unaprediti i svoj rad učiniti humanijim, ovaj seminar je onda upravo za vas.

Kako rešiti ovaj problem?

Kako roditelji dece/đaka postaju partneri vaspitačima/nastavnicima? Na ovo pitanje odgovor ćemo potražiti u praksi onih vrtića/škola koje se odlikuju humanošću samim tim i izuzetnim rezultatima, koje postižu zahvaljujući partnerskoj saradnji sa roditeljima. Takvih vrtića/škola ima mnogo u svetu, ali postoje i kod nas. Odlikuju se smislenim, kontinuiranim radom sa roditeljima, koji ostvaruju kroz zajedničke aktivnosti. Na ovom seminaru naučićete kako da i vi napravite kvalitetan plan aktivnosti sa roditeljima dece/đaka, koje će podstaći i osigurati partnerski odnos, a atmosferu u vrtiću/školi učiniti humanijom. Tokom seminara dobićete instrumente za rad, a na kraju ćete imati kreiran potpuni plan aktivnosti, koji ćete moći da realizujete u vašoj ustanovi zajedno sa roditeljima dece/đaka.

Teme na seminaru:

  1. Partnerstvo u obrazovanju - Pojam partnerstva u obrazovanju, dva modela partnerstva, zakonski okviri učešća roditelja u radu vrtića/škola;
  2. Procesno-podražavajuci model partnerstva u obrazovanju - Procesno-podražavajući model partnerstva i njegova primena u odnosu porodica vrtić/škola, značaj i dobiti od procesno-podražavajućeg modela partnerstva;
  3. Preduslovi i načela za ostvarivanje partnerskih odnosa i realizaciju zajedničkih aktivnosti - O motivaciji, komunikaciji i veštinama za organizaciju i rad u grupi, osnovna načela za ostvarivanje partnerstva i realizaciju zajedničkih aktivnosti, koraci u planiranju zajedničkih aktivnosti;
  4. Kako izraditi plan zajedničkih aktivnosti - Polazne osnove i elementi plana zajedničke aktivnosti, tehnike sagledavanje situacije u vrtiću/školi i u okruženju, samovrednovanje i anketiranje;
  5. Završni rad - Izrada plana zajedničke aktivnosti.

Autori/moderatori

Marina Maleš

Profesor srpskog jezika i književnosti, od 2008. zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika u Novom Sadu. Pokretač i realizator mnogih zajedničkih aktivnosti u neformalnoj grupi roditelja, vaspitača i dece "Vrtićka čarolija" (2015), osnivač i predsednik Udruženja za zajedničko življenje i odrastanje "Jasenak" (2017), čiji je misija da se u okviru smislenih zajedničkih aktivnosti mladih i odraslih, pomogne mladom naraštaju da odraste u svetu u kojem živi. Podstaknuta izuzetnim efektima zajedničkih aktivnosti osmislila program Humana škola - škola kao životna zajednica, namenjen svim učesnicima vaspitno-obrazovnog procesa.

Nada Marinković

Vaspitač, profesor razredne nastave i sistemski porodični terapeut. Osnivač i direktor PU "Različak" u Bačkoj Palanci (1994- ), jedinstvene predškolske ustanove u Srbiji u kojoj se posebna važnost pridaje činjenici da sva nastojanja vaspitača u radu sa detetom imaju suštinski značaj za njegov razvoj, samo ako učešće u tom radu uzmu i roditelji. Autor i realizator brojnih radionica za roditelje (2000- ) u okviru međunarodnih projekata na Festivalu ekološkog pozorišta i u PU "Različak". Koautor i autor knjige "Sa decom i roditeljima u odbrani detinjstva" (2003; 2014), spomenice zajedničkih aktivnosti roditelja, dece i vaspitača, koje se u PU " Različak" kontinuirano sprovode više od 20 godina.

Ljubica Kovačević

Magistar defektoloških nauka, od 2008. zaposlena u Školi za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika u Novom Sadu. Svoj profesionalni rad započela 1983. kao vaspitač. Osnivanjem PU "Različak" u Bačkoj Palanci 1994, ostvarila težnju da, koliko je u njenoj moći, doprinese zdravijem odrastanju dece. Autor, osnivač i dugogodišnji direktor Festivala ekološkog pozorišta u Bačkoj Palanci (1995-2008), čiji je cilj da odgovori na potrebe deteta. Koautor knjige "S decom i roditeljima u odbrani detinjstva" (2003) i autor monografije - priređene magistarske teze "Rehabilitacija zavisnika u školama života" (2011). Tokom svog višedecenijskog rada u prosveti i obrazovanju posebno se posvetila razvoju i implementaciji ideje humana škola - škola kao životna zajednica.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta se postiže zajedničkim aktivnostima?

Realizacijom zajedničkih aktivnosti postiže se podela moći i odgovornosti između roditelja i vaspitača/nastavnika, razvija se međusobno poverenje i nalazi se zajednički smisao. Pre svega, stvara se dobra atmosfera za rast i razvoj svakog pojednica uključenog u život i rad ustanove.

Koje veštine ću steći nakon ovog seminara?

Na ovom seminaru poboljšaćete svoje komunikacijske veštine i uspostavićete još bolji odnos sa roditeljima. Steći ćete veštine za razvijanje partnerskih odnosa sa roditeljima, veštine za planiranje, organizovanje i realizovanje zajedničkih aktivnosti. Umećete samostalno, ali i sa roditeljima, da planirate kontinuirane zajedničke aktivnosti.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...).

Da li je potrebno budem "majstor" za rad sa računarom da bih pohađao/la ovaj seminar?

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.