INTERDISCIPLINARNOST I TEMATSKA INTEGRACIJA U NASTAVI TEHNIČKE GRUPE PREDMETA

Kataloški broj

177

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena 

20 EUR

Kompetencija

(K1)

Ovo je seminar koji se svojim sadržajem oslanja na tehničku grupu predmeta srednjih stručnih škola. Izabrali smo ove sadržaje jer veoma jasno predstavljaju cilj seminara odnosno temu: Kako povezati predmete zarad kvalitetnog obrazovanja učenika? Kroz ovaj seminar se uči tematsko planiрanje i integracija sadržaja tako da  svi predmeti, odnosno nastavnici predmeta sarađuju i vode učenike do ishoda. 

Seminar nije tehnički zahtevan, oslanja se na didaktiku a sadržaji su fokusirani na mašinsku grupu predmeta. Na ovom seminaru znanja i veštine steći ćete kroz sledeće teme:

  1. Osnove tematskog planiranja nastave 
  2. Značaj tematskog planiranja nastave u oblasti mehanike i mašinstva
  3. Interdisciplinarnost u oblasti mašinstva
  4. Nastavne metode i alati usmereni na učenika
  5. Završni rad

Autori seminara:

Zlatica Gerov

Goran Gerov

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata