Kreiranje i moderacija obuka CG

Broj u odluci

Čeka se odgovor ZZŠ CG

Broj bodova

24

Cena:

28 eura

Kome je namenjen seminar?

Bukvalno svima koji imaju neka znanja i veštine i žele da ih podele sa drugima 🙂
Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama
Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u gimnazijama i srednjim stručnim školama
Nastavnicima stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
Vaspitačima u domu učenika
Stručnim saradnicima - pedagozima i psiholozima
Direktorima

Da li vi imate sličan problem?

Sposobnost koja nam je data rođenjem, koju koristimo tokom celog života i koja unapređuje svet, je učenje. Svako od nas je makar jednom u životu bio učitelj, nastavnik, profesor. Makar kada smo drugarima pokazivali kako se prelaze igrice ili deci pomagali da nauče da voze bicikl ili ako smo ozbiljno prenosili naša znanja i razvijali veštine kolegama, saradnicima i zaposlenima.

Kako rešiti ovaj problem?

Da biste kvalitetno preneli znanja, ideje, da biste motivisali druge da počnu sa učenjem i napredovanjem, neophodno je da poznajete suštinu učenja, načine usvajanja, ali i prenosa znanja. Kada to naučite, spremni ste da osmislite i napravite kvalitetnu obuku za vaše kolege.

Teme na seminaru:

  1. Celoživotno učenje - Koncept celoživotnog učenja, procesa učenja, učenje odraslih - andragogija, stilovi učenja, motivacija za učenje;
  2. Kako napraviti dobru obuku? - Klasična i aktivna obuka, ciklus obuke, definisanje ciljeva i razrada procedure;
  3. Izvođenje obuke - Tipovi aktivnosti na obuci, uspešne tehnike za izvođenje obuke, moderiranje i/ili facilitacija, prezentovanje i prezentacija, dinamika grupe, kvalitetne povratne informacije, evaluacija obuke, podrška i praćenje;
  4. Kako izgleda dobra obuka? - Prikaz ciklusa konkretne obuke sa svim elementima i završni rad.

Autori/moderatori

Nevena Nikolić

Danas je IT pedagoškinja koja radi u Obrazovno kreativnom centru od 2016. godine. Profesionalnu karijeru u svojoj struci započinje 2013. godine radom u Tehničkoj školi u Boru kao stručni saradnik. Tokom dve godine rada u školi stiče iskustvo u radu pedagoga u srednjoj školi i iskustvo realizacije obuka i predavanja u okviru velikih projekata: Zajednički projekat EUCoE "Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi" i "Škola bez nasilja" sa komponentom prevencija rodno zasnovanog nasilja. Sarađuje sa neformalnim insitucijama i na njihovim projektima, uključujući moderaciju i facilitaciju debate u okviru projekta "Diskriminacija žena u radnom pravu".

Zoran Milojević

Diplomirani inžinjer elektronike, nastavnik u srednjoj stručnoj školi, direktor OKC-a. Onlajn didaktiku usavršavao kroz GTZ projekat reforme srednjeg stručnog usavršavanja. Predavač na IT konferencijama i na konferencijama iz sektora obrazovanja, kooridnator na mnogim projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva telekomunikacija, Ministarstva prosvete, Digitalne agende ... Više na sledećem linku: Zoran Milojević

 

Najčešća pitanja i odgovori

Šta ću ja u stvari znati nakon ovog seminara?

Ono što ćete vi dobiti nakon ovog seminara je konkretan proizvod koji ćete vi lično razviti...a to je vaša kvalitetna obuka, koju već sutra možete realizovati jer ste je ovde na ovom kursu napravili!

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Šta mi je potrebno od programa?

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla ...).

Da li je potrebno budem "majstor" za rad sa računarom da bih pohađao ovaj seminar?

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.