Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja u mlađim razredima putem integrativne nastave

Kompetencija:

K2

Cena:

3400 dinara

Uverenje:

35 bodova

Trajanje:

5 sedmica

Seminar je namenjen:

Nastavnicima razredne nastave, ali i nastavnicima srpskog jezika, kao i svim prosvetnim radnicima koji žele da poboljšaju svoje veštine organizacije i osavremene nastavni proces.

Da li vi imate sličan problem?

Stroga podeljenost među predmetima i nedovoljna povezanost nastavnih sadržaja, kao i vremenska neuslađenost tih sadržaja, dovodi do toga da učenici stiču necelovita znanja iz srpskog jezika. Integrativna nastava, kao jedan od inovativnih oblika nastave, omogućava međusobno povezivanje nastavnih sadržaja iz različitih nastavnih predmeta. Primenom integrativne nastave vašim učenicima možete omogučiti celovito i funkcionalno znanje, uz uštedu vremena.

 

 

Kako rešiti ovaj problem?

Uz pomoć ovog seminara naučićete kako da isplanirate integrativnu nastavu, kako se vrši povezivanje nastavnih sadržaja unutar jednog predmeta (na primeru predmeta Srpski jezik), kako se vrši međupredmetno povezivanje i kako da iskoristite benefite ambijentalne nastave na primeru srpskog jezika.

Teme na seminaru:

  1. Integrativna nastava srpskog jezika - Inovativni obliici u nastavi i njihova primena, integrativna nastava i njeni efekti u praksi, oblici integracije i koraci u integrisanju sadržaja;
  2. Fonetika - unutarpredmetno povezivanje - Obrada sloga, akcentovanje i praktična primena povezivanja sadržaja unutar predmeta srpskog jezika;
  3. Morfologija i sintaksa - međupredmetno povezivanje - Ambijentalna nastava i ambijentalna učionica u službi integrativne nastave, primeri međupredmetne nastave;
  4. Jezik, jezička kultura i pravopis - O nastanku jezika, pravopisu, birokratski jezik, vrednovanje intergartivnog dana;
  5. Završni rad - Međusistemsko povezivanje sadržaja.

 

Autori/moderatori

Željana Radojčić-Lukić

Zvanično, jedna od najboljih učiteljica na svetu. Preko dve decnije radi na osmišljavanju koncepta integrisanja nastavnih sadržaja u učionicama pod otvorenim nebom, iz kojeg je 2012. godine nastao koncept učenja "Čarobno selo" kojeg je finansirao UNICEF. Upravo, na temeljima koncepta učenja u Čarobnom selu, nastali su seminari Integrativna nastava u podsticajnoj sredini za učenje i Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja putem integrativne nastave. Na temeljima ovog koncepta, nastali su seminari "Integrativna nastava u podsticajnoj sredini za učenje" i "Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja putem integrativne nastave". Zahvaljujući, između ostalog, ovom nesvakidašnjem konceptu učenja, Željana je proglašena za jednog od 50 najboljih nastavnika sveta. Na taj način, postaje prvi nastavnik iz Srbije koji se našao na spisku finalista nagrade Global Teacher Prize, koja je u rangu Nobelove nagrade na polju obrazovanja. Od 2018. godine je i ambasador Varki fondacije gde dobija priliku da u svetskim obrazovnim krugovima promoviše obrazovanje Srbije, ali i obrazovanje svih zemalja bivše Jugoslavije.

Olivera Petrović

Pedagog u osnovnoj školi već petnaest godina. Još od fakultetskih dana radila je na jačanju kompetencija koje delimično iskoračuju iz okvira pedagoške struke. Njeno interesovanje za glumu, muziku, književnost i druge vrste umetnosti, doprineli su da razvija i svoja interesovanja za nastavu srpskog jezika. Kompetencije pedagoga, umnogome su joj pomogle da pruži svoj doprinos i pri realizaciji nekih projekata koji su imali akcenat na integrisanju nastavnih sadržaja u ambijentalnim učionicama. Odatle i interesovanje za teme seminara, kao što su Metodički pristup obradi književnosti i Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja putem integrativne nastave. Predsednica je UG Kreativa-kreativno obrazovanje i deo je tima koji uspešno, već 14 godina, realizuje najveći obrazovni festival "Kreativna čarolija". Zagovornik je neformalnog obrazovanja.

Andrijana Šikl

Učiteljica kojoj celoživotno učenje ne pada teško, a činjenica da je doktorand Učiteljskog fakulteta to i dokazuje. Autorka je monografije i priručnika za nastavnike i studente "Inovativna obrazovna tehnologija: modeli razvijajuće nastave". Njeni stručni radovi: "Individualizovana nastava u funkciji inovativnog nastavnog modela", "Inovativni modeli kao činioci savremene nastave-pogled na Integrativnu nastavu2, "Glasovna sekvenca i foničke strukture kao činioci eufonije i poetskog sadržaja u zbirci pesama "Plavi čuperak" Miroslava Antića", "Planiranje u svetlu teorijsko-metodoloških shvatanja savremenih didaktičkih teorija", preporučili su je za realizatora seminara "Metodički pristup obradi gramatičkih sadržaja putem integrativne nastave".

Najčešća pitanja i odgovori

Koje veštine ću steći nakon ovog seminara?

Na ovom seminaru naučićete da kreirate sadržaje koji će vam omogućiti da vašim učenicima prenesete sveobuhvatna znanja i kod njih formirate celovit pogled na svet oko njih. Osim toga, inoviraćete vaše časove upotrebom savremenijih metoda u nastavi. Sve materijale koje kreirate na seminaru moći ćete da koristite odmah u vašoj učionici, ali i van nje.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...).

Da li je potrebno budem "majstor" za rad sa računarom da bih pohađao/la ovaj seminar?

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.