Način plaćanja kotizacije CG

Pre nego što platite kotizaciju za neki onlajn seminar OKC-a, potrebno je da se zvanično prijavite i da dobijete potvrdu od naše administracije da ste prijavljeni. Dešava se da se broj slobodnih mesta na nekom seminaru popuni ili da se neki seminar u nekom terminu ne realizuje, pa da ne biste uplaćivati kotizaciju unapred. 🙂

Postoji nekoliko načina za uplatu kotizacije i možete birati način koji vam najviše odgovara. Za neke načine se plaća provizija, pa ćemo vam to naznačiti da biste se lakše odlučili:

  1. Plaćanje preko e-prodavnice OKC-a – Ovo je najjednostavniji i najeftiniji način plaćanja. Za ovaj način plaćanja potrebno je da imate neku platnu karticu (Visa, Maestro, Mastercard). U slučaju da vi nemate platnu karticu ili niste nikada koristili plaćanje preko e-prodavnice, to može učiniti neko umesto vas, neko ko ima platne kartice. Za ovaj način plaćanja nema provizije. Seminar možete platiti preko e-prodavnice na vezi: Onlajn seminar ODK (ovo je primer jednog seminara, a vi možete pronaći svoj seminara na e-prodavnici i platiti)
  2. Plaćanje preko uplatnice u nekoj od banaka ili pošti u Crnoj GoriOvo je jednostavan način plaćanja, ali je potrebno da fizički odete do neke banke ili pošte i uplatite novac. Detaljne instrukcije oko uplate dobićete od naše administracije. Za ovaj način plaćanja je najveća provizija i ne savetujemo učesnike da koriste ovaj način plaćanja. Provizija zavisi od banke u kojoj vršite plaćanje i najniža je u Komercijalnoj banci AD Budva i iznosi 5 eura.
  3. Plaćanje preko nekog od poznanika u Republici Srbijiovo je često korišćen način plaćanja. S obzirom na to da kotizacija za seminare nije velika, često se dešava da neko od vaših kolega uplati kotizaciju iz Srbije. U tom slučaju postoje dve verzije:
    • Uplata preko uplatnice u banci ili poštiprovizija za ovu uplatu je 45 dinara (oko 40 euro centi),
    • Elektronskim putem, preko aplikacije ili onlajn bankarstvaza ovaj slučaj nema provizije.

Prilikom prijave na seminar, napišite koji vam način plaćanja kotizacije odgovara i naša administracija će vam poslati dodatne instrukcije u vezi sa plaćanjem (naziv firme, broj tekućeg računa …). 

prijava@okc.rs