NASTAVA U OBLAKU

Kataloški broj

90

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena

25 EUR

Kompetencija

X

Internet kao pomoćno sredstvo u nastavi, podigao je standarde nastavnika i učenika u korišćenju savremenih tehnologija. Danas nije dovoljno imati računar sa pratećim programima u kabinetu, već je potrebno u svakom trenutku pratiti razvoj svojih učenika. Seminar Nastava u oblaku omogućava nastavnicima, da svoju nastavu premeste u stabilan internet prostor, nezavisan od računara i medija. Kreiranje zajedničkog prostora sa svojim učenicima rešava problem virusa na fleš memorijama i u školskoj mreži.

Seminar je namenjen svim prosvetnim radnicima, od učitelja koji nesmetano mogu komunicirati sa svojim đacima preko email-a i sa roditeljima koji mogu u svakom trenutku pratiti razvoj svoje dece putem elektronskog dnevnika, preko nastavnika koji svoju nastavu upotpunjuje korišćenjem virtuelne učionice i prati rad učenika tokom rešavanja domaćih zadataka, do menadžmenta škole koji ima direktnu komunikaciju sa radnicima, razmenjujući dokumenta, rasporede, obaveštenja… Na seminaru će se izučavati besplatni online servisi, za razmenu i sinhronizaciju podataka među korisnicima. Primeri nastave biće prikazani preko google servisa za komunikaciju, zajedničkih dokumenta i kalendara, kao i povezivanje ovih servisa sa mobilnim telefonom, školskim sajtom ili sopstvenim blogom.
Seminar se izvodi putem interneta na sistemu za učenje i traje 28 dana.  Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima. Seminar je odobren od strane Zavoda za školstvo Crne Gore, akreditovan sa 16 sati.

Cilj seminara je osposobljavanje nastavnika za kreiranje učionice na Internetu, koja bi bila zajedničko mesto za organizovanje nastave sa učenicima i saradnju sa kolegama.

Sadržaj seminara:

 • Šta je oblak – cloud sistem
  • upoznavanje sa filozofijom cloud sistema
  • predstavljanje najpoznatijih cloud sistema
  • primeri dobre prakse cloud sistema u nastavi
  • test o cloud sistemu
 • Najoblačniji sistem – Google
  • upoznavanje sa svim elementima google cloud sistema (email, kalendar, pričaonica, google+)
  • primeri korišćenja googlovih servisa u nastavi
  • radionice – praktična primena google servisa u nastavi
 • Zajednička nastava
  • upoznavanje sa Google Drajvom (google drive)
  • rad sa različitim dokumentima u Google Drajvu
  • radionice – korišćenja Google Drajva u nastavi (izrada elektronskog dnevnika, pravljenje prezentacija, izrada upitnika za ankete)
  • prezentacija radova uživo
  • rešavanje testa znanja

Za sve dodatne informacije o seminaru možete se obratiti na info@okc.rs

Autori seminara:

Radmila Nikolić

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata