Obuka: Grafički dizajn

U okviru projekta IT preduzetništvo Bor, obuka iz oblasti Grafički dizajn biće realizovana u okviru sledećih tema:

Teoretski deo:

 • Šta je grafički dizajn?
 • Elementi dizajna
 • Principi dizajna

Praktičan deo:

 • Signum/Logo
 • Stilizacija
 • Stacionar
 • Filmski plakat
 • Korice za knjigu
 • CD omot
 • Katalog
 • Dizajn ambalaže.

Ova obuka će trajaće 30 časova.

Za ove obuke neophodno je da svaki polaznik ima svoj prenosni računar (laptop, notebook ...) na kom će pratiti predavanja i učestvovati u radionicama.