Obuka IT pravo

U okviru projekta IT preduzetništvo Bor, obuka iz oblasti Pravo u IT kompanijama, biće realizovana u okviru sledećih tema::

  • registracije privrednog subjekta
  • ugovorni odnosi
  • radno-pravni odnosi (sa klauzulom zaštite konkurencije)
  • autorsko pravo
  • oglašavanje
  • zaštita potrošača
  • pravna validnost elektronske komunikacije
  • priprema za inspekcijski nadzor

Ova obuka trajaće 15 časova.