OCENJIVANJE – NAJLEPŠI POSAO NASTAVNIKA

Kataloški broj

NIJE AKREDITOVAN

Broj bodova 

X

Cena 

X

Kompetencija

X

Ne moramo da vam pričamo koliko je ovaj segment našeg rada bitan, možda i najbitniji. U poslednje vreme, u našem sistemu obrazovanja sve što radimo sa učenicima svodi se na to koju ocenu je učenik dobio. To je ono što prvo interesuje učenike, zatim njihove roditelje, pa i naše kolege, direktora … kakve su ocene. Ono oko čega bi se većina prosvetnih radnika načelno složila je da ocena mora da bude objektivna i precizna. Nekada mora da bude niska, ali moramo da budemo sigurni da, ako smo dali jedinicu nismo nikako pogrešili, jer to nije mala greška; za nas možda i može da bude mala, ali za učenika nikako nije mala. Moramo da znamo, na primer, da naša razlika između trojke i četvorke može učenika da udalji od željene srednje škole ili fakulteta, jer su tamo bitni bodovi izraženi i u dve decimale. Sa druge strane, moramo da znamo da se može desiti da davanjem visokih ocena činimo tzv. medveđu uslugu i sebi i učenicima. Možda tada vidimo osmeh na licima učenika, ali već sledeće godine kod drugog nastavnika na njihovim licima će biti nezadovoljstvo i suze.

ocenjivanje01

Izvesno je da su nastavnici u Srbiji u velikom problemu kada je reč o ocenjivanju. Ne treba posebno da napominjemo i razne pritiske i ostale probleme na koje nailazimo prilikom ocenjivanja. Jedini način da se izborimo sa tim izazovima je da jasno znamo šta i kako da ocenjujemo, da vodimo računa i o učenicima i o nama, o propisima i o psihološkom aspektu.

PRIJAVA NA SEMINAR

Ovaj seminar je posebno orijentisan na ulogu nastavnika u ocenjivanju, ali ne samo tehnički i metodički, već je koncipiran tako da nam pomogne da prevaziđemo velike probleme koje imamo prilikom ocenjivanja. Obuhvata mnogobrojne važne teme: od pravne regulative o kojoj moramo da vodimo računa,ocenjivanjedefinisanih standarda, preko načina i postupaka, oblika ocenjivanja, karakteristika ocena, do psiholoških osnova ocenjivanja. Vodeći računa o sistemima vrednosti, osećanjima nastavnika i učenika, različitim reakcijama, vrstama pogrešaka i valjanosti, preko kriterijuma ocenjivanja, na kraju seminara, svaki polaznik će kreirati svoje planove ocenjivanja sa pratećim komentarima.

Seminar se sastoji od šest tema iverujemo da spada u najveće i najbolje seminare OKC-a. Teme su:

  1. pravne osnove ocenjivanja,
  2. oblici tehnike i metode ocenjivanja,
  3. psihološke osnove ocenjivanja,
  4. objektivnost i valjanost ocenivanja,
  5. kontinuitet u ocenjivanju učenika i
  6. završni rad.

Seminar traje 28 dana, a namenjen je apsolutno svim prosvetnim radnicima, kako onima koji rade u školi, tako i onima koji rade u predškolskim ustanovama i onima koji rade na univerzitetu. Nakon seminara učesnici koji su uspešno realizovali zadatke dobiće Uverenje OKC-a o pohađanom seminaru sa 30 bodova za stručno usavršavanje.

Autori seminara:

Brankica Mihajlović Ilić

Nataša Džaković

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata