OCENJIVANJE – NAJLEPŠI POSAO NASTAVNIKA

Kataloški broj

212

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena

30  EUR

X

X

Ne moramo da vam pričamo koliko je ovaj segment našeg rada bitan, možda i najbitniji. U poslednje vreme, u našem sistemu obrazovanja sve što radimo sa učenicima svodi se na to koju ocenu je učenik dobio. To je ono što prvo interesuje učenike, zatim njihove roditelje, pa i naše kolege, direktora … kakve su ocene. Ono oko čega bi se većina prosvetnih radnika načelno složila je da ocena mora da bude objektivna i precizna. Nekada mora da bude niska, ali moramo da budemo sigurni da, ako smo dali jedinicu nismo nikako pogrešili, jer to nije mala greška; za nas možda i može da bude mala, ali za učenika nikako nije mala. Moramo da znamo, na primer, da naša razlika između trojke i četvorke može učenika da udalji od željene srednje škole ili fakulteta, jer su tamo bitni bodovi izraženi i u dve decimale. Sa druge strane, moramo da znamo da se može desiti da davanjem visokih ocena činimo tzv. medveđu uslugu i sebi i učenicima. Možda tada vidimo osmeh na licima učenika, ali već sledeće godine kod drugog nastavnika na njihovim licima će biti nezadovoljstvo i suze.

ocenjivanje01

Izvesno je da su nastavnici u Srbiji u velikom problemu kada je reč o ocenjivanju. Ne treba posebno da napominjemo i razne pritiske i ostale probleme na koje nailazimo prilikom ocenjivanja. Jedini način da se izborimo sa tim izazovima je da jasno znamo šta i kako da ocenjujemo, da vodimo računa i o učenicima i o nama, o propisima i o psihološkom aspektu.

Ovaj seminar je posebno orijentisan na ulogu nastavnika u ocenjivanju, ali ne samo tehnički i metodički, već je koncipiran tako da nam pomogne da prevaziđemo velike probleme koje imamo prilikom ocenjivanja. Obuhvata mnogobrojne važne teme: od pravne regulative o kojoj moramo da vodimo računa,ocenjivanjedefinisanih standarda, preko načina i postupaka, oblika ocenjivanja, karakteristika ocena, do psiholoških osnova ocenjivanja. Vodeći računa o sistemima vrednosti, osećanjima nastavnika i učenika, različitim reakcijama, vrstama pogrešaka i valjanosti, preko kriterijuma ocenjivanja, na kraju seminara, svaki polaznik će kreirati svoje planove ocenjivanja sa pratećim komentarima.

Seminar se sastoji od šest tema iverujemo da spada u najveće i najbolje seminare OKC-a. Teme su:

  1. pravne osnove ocenjivanja,
  2. oblici tehnike i metode ocenjivanja,
  3. psihološke osnove ocenjivanja,
  4. objektivnost i valjanost ocenivanja,
  5. kontinuitet u ocenjivanju učenika i
  6. završni rad.

Seminar traje 28 dana, a namenjen je apsolutno svim prosvetnim radnicima, kako onima koji rade u školi, tako i onima koji rade u predškolskim ustanovama i onima koji rade na univerzitetu.

Za Srbiju

Nakon seminara učesnici koji su uspešno realizovali zadatke dobiće Uverenje OKC-a o pohađanom seminaru sa 30 bodova za stručno usavršavanje.

 

Za Crnu Goru

Nakon seminara učesnici koji uspešno realizuju zadatke dobiće Uverenje Zavoda za školstvo Crne Gore. Seminar je odobren od strane Zavoda za školstvo Crne Gore, akreditovan sa 16 sati.

Autori seminara:

Brankica Mihajlović Ilić

Nataša Džaković

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata