Dodatno nagrađujemo najbolje

Puno je kontroverznih diskusija o stručnom usavršavanju. Od stava da nam to nije potrebno, preko mišljenja da se to nigde ne boduje, do svesti o stalnom učenju i napredovanju. Naš sistem obrazovanja, odnosno Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja se bori da podigne nivo stručnog usavršavanja onoliko koliko je u njihovoj moći i za sada to rade najbolje u regionu. Samo jedan od načina je i Konkurs za nastavnike Saznali na seminaru primenili u praksi, koji se može smatrati i konkursom na kome se najjasnije vidi kvalitet seminara.

Na ovom konkursu, iz godine u godinu, je sve više i više radova, što znači da se svest o kvalitetu stručnog usavršavanja povećava, a nas posebno raduje što su onlajn seminari, iako ih je 10 puta manje u Katalogu akreditovanih programa, pri samom vrhu po kvalitetu. OKC seminari su već nekoliko godina osvajali neka od prva tri mesta, a u bazi je samo protekle godine bilo 16 radova učesnika koji su pohađali OKC seminare.

Kao dodatak, odnosno pomoć za promociju ovog konkursa i motivaciju nastavnika da javno prikažu ono što su naučili na seminarima, OKC će pored ZUOV-a nagraditi i učesnike koji osvoje neko od prva tri mesta na Konkursu, a pohađali su, odnosno konkurisali sa radom koji su realizovali sa znanjem ili veštinama sa OKC seminara. Mi ćemo nagraditi:

I mesto na Konkursu za 2020. godinu sa iznosom od 15000 dinara

II mesto na Konkursu za 2020. godinu sa iznosom od 10000 dinara i

III mesto na Konkursu za 2020. godinu sa iznosom od 5000 dinara

OKC nikako ne učestvuje u ovom Konkursu. Konkurs je u organizaciji ZUOV-a koji sam određuje pravila i komisije, a članovi OKC-a nisu u komisijama ovog konkursa. Naše nagrade su samo dodatak već postojećem Konkursu, sa ciljem da što više učesnika učestvuje i pokaže ono što je naučilo na seminarima, pogotovo na onlajn seminarima.

Rok za ovaj konkurs je do 1. decembra 2020. godine.

Želimo vam puno uspeha na Konkursu.

Link do konkursa ZUOV-a