OKC predavanje u Leskovcu

OKC već godinama radi na stručnom usavršavanju nastavnika sa posebnim osvrtom na unapređivanje digitalnih veština zaposlenih u obrazovnom sistemu. Tokom rada na onlajn seminarima na kojima učesnici, pored razvoja konkretnih kompetencija, razvijaju i digitalne kompetencije, OKC realizuje i predavanja uživo kao podršku digitalnom opismenjavanju zaposlenih u obrazovanju.

Ono što smo mi primetili je nesistematično uvođenje digitalizacije u obrazovni sistem, što uzrokuje disbalans u pripremljenosti škola i kadrova i zahteva nadležnih, ali i okolnosti u kojima radimo. Naše veliko iskustvo u radu sa nastavnicima, doprinelo je tome da pokrenemo mali projekat koji ćemo realizovati u nekoliko gradova u Srbiji u prvom polugodištu šk. 2019/2020. godine.

Struktura projekta

Predavanje OKC-a u Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu.

Predavači će održati dva ili tri predavanja (u zavisnosti od interesovanja učesnika) u periodu avgust – decembar 2019. godine. Na predavanjima će biti reči o: digitalizaciji nastave, onlajn didaktici, veb-alatima za onlajn nastavu …

Multipliciranje naučenog sa predavanja kolegama.

Učesnici predavanja preneće znanja koja su stekli na predavanjima i radionicama, svojim kolegama. OKC će učesnicima dati potrebnu podršku u vidu materijala, prezentacija, saveta i eventualno onlajn uključivanja u predavanja u školi.

 

Konferencija: Digitalno obrazovanje, Beograd, februar 2020.

U planu je konferencija koja će se baviti primerima dobre prakse u onlajn učenju i primeni interneta u svakodnevnom radu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Predavanje će se održati u Centru za stručno usavršavanje Leskovac, 23. avgusta od 10:00 ili 12:00, u računarskom kabinetu. Predavanje će se sastojati iz dva dela:

  • Plenarno predavanje
  • Radionica na računarima

Za učesnike nije potrebno predznanje, osim korišćenja interneta, ali neophodno je da svaki učesnik ima ličnu imejl adresu.

Lokacija CSU Leskovac

adresa: Leskovačkog odreda 6

Predavanje je potpuno besplatno

Prijava za predavanje je zatvorena, sve grupe za 23. avgust su popunjene.

Pored usvojenih znanja i razvijenih digitalnih veština, učesnici na ovom projektu dobiće uverenje o pohađanom predavanju, priliku da rade u OKC timu i naravno OKC poklone. 🙂

Vidimo se u Leskovcu, 23. avgusta od 12:00 časova