OKC predavanje u Nišu

OKC već godinama radi na stručnom usavršavanju nastavnika sa posebnim osvrtom na unapređivanje digitalnih veština zaposlenih u obrazovnom sistemu. Tokom rada na onlajn seminarima na kojima učesnici, pored razvoja konkretnih kompetencija, razvijaju i digitalne kompetencije, OKC realizuje i predavanja uživo kao podršku digitalnom opismenjavanju zaposlenih u obrazovanju.

Ono što smo mi primetili je nesistematično uvođenje digitalizacije u obrazovni sistem, što uzrokuje disbalans u pripremljenosti škola i kadrova i zahteva nadležnih, ali i okolnosti u kojima radimo. Naše veliko iskustvo u radu sa nastavnicima, doprinelo je tome da pokrenemo mali projekat koji ćemo realizovati u nekoliko gradova u Srbiji u prvom polugodištu šk. 2019/2020. godine.

Struktura projekta

Predavanje OKC-a u Regionalnom centru u Nišu.

Predavači će održati dva ili tri predavanja (u zavisnosti od interesovanja učesnika) u periodu avgust – decembar 2019. godine. Na predavanjima će biti reči o: digitalizaciji nastave, onlajn didaktici, veb-alatima za onlajn nastavu …

Multipliciranje naučenog sa predavanja u školama.

Učesnici predavanja preneće znanja koja su stekli na predavanjima i radionicama u svojim školama, svojim kolegama. OKC će učesnicima dati potrebnu podršku u vidu materijala, prezentacija, saveta i eventualno onlajn uključivanja u predavanja u školi.

 

Konferencija: Digitalno obrazovanje, Beograd, februar 2020.

U planu je konferencija koja će se baviti primerima dobre prakse u onlajn učenju i primeni interneta u svakodnevnom radu nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

Predavanje u Nišu, održaće se u Regionalnom centru Niš, 22. avgusta, u računarskom kabinetu. Predavanje će se sastojati iz dva dela:

  • Plenarno predavanje
  • Radionica na računarima

Za učesnike nije potrebno predznanje, osim korišćenja interneta, ali neophodno je da svaki učesnik ima ličnu imejl adresu.

Lokacija RC Niš

Predavanje je potpuno besplatno

Prijava za predavanje je zatvorena, sve grupe za 22. avgust su popunjene.

Pored usvojenih znanja i razvijenih digitalnih veština, učesnici na ovom projektu dobiće uverenje o pohađanom predavanju, priliku da rade u OKC timu i naravno OKC poklone. 🙂

Vidimo se u Nišu, 22. avgusta od 12:00 časova