Onlajn seminar: Mape uma u funkciji nastavnog procesa

Šta je tehnika mape uma? 

Tehnika mape uma u nastavi je izuzetno efikasan način za uočavanje, analiziranje i prikazivanje informacija u vidu slike ili dijagrama. Mape uma su asocijativno, kreativno i logičko sredstvo za izradu beleški koje tačno "preslikavaju" vaše ideje na papir ili u digitalni format.

Mape uma su moćno nastavno sredstvo za jednostavno pamćenje i razumevanje velike količine informacija. Uz pomoć dijagrama, sačinjenog od boja, slova, simbola i linija, pomažemo mozgu da na vizuelno upečatljiv i logičan način brže, lakše i dugotrajnije skladišti ono što želimo, pri čemu je prisećanje i povezivanje informacija i ideja mnogo efikasnije i sadržajnije. 

 

Šta ćete naučiti i usvojiti pohađanjem ovog seminara?

 • Kako će vam ovaj koristan alat pomoći da unapredite nastavni proces, držite zanimljivije časove i podignete svoja i učenička postignuća na viši nivo.
 • Kako da upotrebite mape uma na času.
 • Kako da mape uma koristite prilikom donošenja odluka, rešavanja problema, planiranja, određivanja prioriteta, pravljenja beležaka, držanja prezentacija.
 • Kako da pomoću ove tehnike stvarate jedinstvene mape vaših misli i misli vaših učenika.
 • Na koji način će ovaj inovativni koncept pozitivno uticati na vašu kreativnost i samopouzdanje.

 Mape uma u funkciji nastavnog procesa koristiće bukvalno svima, a posebno sledećim grupama:

 • Nastavnicima razredne nastave u osnovnim školama - ovi učesnici naučiće kako da svojim učenicima mlađih razreda razviju kreativno mišljenje uz pomoć mapa uma i kako da im olakšaju obimno gradivo;  
 • Nastavnicima predmetne nastave u gimanzijama i srednjim stručnim školama - iako postoji predrasuda da je crtanje mapa uma rezervisano za učenike mlađeg uzrasta, ne treba potcenjivati uticaj mapa na starije učenike jer i njima mape uma mogu poslužiti za projektne zadatke ili sistematizaciju gradiva, a nastavnicima kao alat za jasnije predstavljanje gradiva. 
 • Vaspitačima  - vaspitači imaju dosta papirologije u svom radu, a mape uma im tu mogu biti od pomoći, kao i u aktivnostima koje podrazumevaju izradu crteža sa decom.
 • Stručnim saradnicima i direktorima - ova grupa moći će uz pomoć mapa uma lakše da organizuje veća, sastanke timova, organizuje papirologiju i delegira zadatke drugima.

Trajanje seminara

15 dana

Cena seminara

10 eura

Uverenje

15 bodova

Teme na seminaru:

Seminar je koncipiran kao i svi OKC seminari, a teme koje se obrađuju su:

 • Tema 1: Šta je mapa uma i čemu služi? - U ovoj temi ćemo se bliže upoznati sa pojmom mapa uma, olujom ideja, kao i sa procesom mapiranja uma i načina crtanja mapa.
 • Tema 2: Kako napraviti i upotrebiti mape uma - U drugoj temi ćete se upoznati sa programima i veb-alatima za izradu digitalne mape, kao i sa metodama kako da mape primenite u nastavi.
 • Tema 3: Završni rad - U ovoj temi vas očekuje rezime seminara, ali i izrada završnog zadatka u kome ćete izraditi materijal za jedan vaš čas.

 

Osim usvojenih znanja i razvijenih digitalnih veština upotrebe računara i programa u radu, nakon seminara dobićete i uverenje o savladanoj obuci.

PRIJAVA NA SEMINAR

Autor/moderator

Milan Jovanović

Nastavnik istorije u OŠ “Rade Drainac” od 2010. godine. Rođen u Beogradu (SFRJ), u istom gradu započeo studije istorije na Filozofskom fakultetu (SR Jugoslavija), završio ih u državi Srbiji i Crnoj Gori, a istoriju predaje u Republici Srbiji. Od 2011. autor sajta i android aplikacije Na času istorije. Recenzent udžbenika istorije za 5. i 6. razred, autor elektronskog udžbenika za 5. i 6. razred , koautor testova za 5. razred i autor testova za 6. razred (Data Status). Predsednik udruženja građana “Centar za edukaciju i društveno angažovanje”.