POČETAK SEMINARA

Nakon vaše administrativne prijave na seminar i povratne informacije od administracije, sačekajte novu informaciju o početku seminara i parametrima za pristup seminaru od naše administracije. Pošto sve informacije o seminaru šaljemo na e-mail, preporučujemo da u periodu pohađanja seminara češće proveravate svoju elektronsku poštu.

Nakon dobijanja parametara za pristup seminaru, možete pristupiti sistemu za učenje (stranici na kojoj je postavljen seminar), ali ne i samom seminaru, jer se seminar otvara tek na dan početka (datumi početka seminara). Da biste pristupili sistemu potrebno je da pratite sledeće korake:

U prvom koraku „odete“ na sajt na kome se nalazi vaš seminar. Adresu sajta dobićete od administracije, zajedno sa obaveštenjem o parametrima za pristup (korisničko ime i lozinka).

Unesete korisničko ime i lozinku koju vam je administracija poslala (moći ćete da unesete ove parametre u jedan od dva prostora koja su oivičena narandžastim okvirom)

Nakon unosa parametara, kliknite na dugme: Prijava i otvoriće vam se strana kao na sledećoj slici:

Ako pokušate da pristupite seminaru na koji ste se prijavili pre datuma koji je označen za početak seminara, on vam neće biti dostupan. Dobićete poruku kao na sledećoj slici:

Seminar će biti vidljiv tek od datuma kada počinje, odnosno kada stoji u načinu za prijavu, tada kreće realizacija. Pre tog datuma nećete moći da pristupite seminaru.

Ako ste se uspešno prijavili na sistem, zapamtite (zapišite negde) korisničko ime i lozinku, jer oni će vam omogućiti da se stalno prijavljujete na sistem seminara. Korisničko ime i lozinku možete koristiti samo za ulaz na seminar za koji ste se prijavili u aktuelnom terminu. Za ulaz na ostale seminare potrebno Vam je odobrenje administratora.

Kada seminar počne, za pristup samim lekcijama pogledajte uputstvo.

Prijava na seminar