Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji CG

Broj u odluci

84

Broj bodova:

24 boda

Cena:

30 eura

Seminar je namenjen:

Nastavnicima razredne nastave

Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama

Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama

Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama

Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta

Da li i vi imate sličan problem?

Sve češće nailazimo na sve manju aktivnost đaka na časovima kao i sve manju zainteresovanost za samo gradivo. Naši časovi se uglavnom sastoje od sadržaja koji prati plan i program a kod učenika ovakav način učenja od lekcije do lekcije postaje neinteresantan i ne ostavlja im prostor za nešto više osim klasičnog učenja.

Kako rešiti ovaj problem?

Ovaj seminar će vam pomoći da uključivanjem projektne nastave promenite razmišljanje i interesovanje učenika za nastavu, kao i da naučite učenike kako da povezuju znanja iz različitih predmeta u cilju podizanja svesti o održivom razvoju i zaštiti životne sredine. Korišćenjem veb-alata u projektnoj nastavi omogućićete učenicima da uče u svetu koji je za njih prihvatljiv.

Teme na seminaru:

  1. Projektno orijentisana nastava i njena primena putem zadatih aktivnosti - Kreiranje mini projekta od strane učesnika, projektno orijentisana nastava i njene etape, karakteristike, prednosti i nedostaci, korišćenje veb-alata iPiccy i Tricider za realizovanje etapa projektnih aktivnosti;
  2. Održivi razvoj i očuvanje prirodnih resursa - Teme održivog razvoja, klimatskih promena i zaštite životne sredine, istraživački i kolaborativni rad učesnika koji se ogleda u formiranju rečnika održivog razvoja i upotrebu veb-alata Linoit;
  3. Izbor metode rada u projektnim aktivnostima - Nastavne metode koje podstiču aktivnost učenika i njihovu kreativnost, praktična primena naučenog izradom scenarija projektne nastave uz primenu veb-alata ThingLink;
  4. Digitalni ekološki projekti - Prikaz svih etapa izabranog projekta učesnika koji bi realizovali u školi povodom nekog važnog datuma vezanog za održivi razvoj, u projekat uključena i primena IKT alata Trello i Piktochart, smernice za efikasan rad projekta i svrsishodnu upotrebu veb-alata.

Autori/moderatori

Vera Milićević

Nastavnik stručnih predmeta građevinske struke. Od školske 2015/16. ima zvanje pedagoškog savetnika i nastavlja da svoj rad inovativno unapređuje. Na prostoru interneta pojavljuje se 2011. kada za svoje učenike otvara blog www.nadgradnja.wordpress.com a zatim sledi i primena raznih veb alata i servisa. Juna 2017. imenovana je za voditelja programa stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija. Nastavne i vannastavne aktivnosti spaja projektnom nastavom pa su rezultati toga uspešni projekti na konkursima Francuskog instituta LAMAP (Ruka u testu) i projekti na portalu eTwinning : Zelena gradnja, Make my STEM, Virtual Lab in Real Life... . Od 2016. godine postaje i deo OKC tima, kao autor/moderator online seminara.

Gordana Obradović

Po zvanju profesor geografije, diplomirala 1994. godine na Prirodno –matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Od 1995. godine radi kao nastavnica geografije u osnovnoj školi. Prijavljuje se na konkurs OKC-a zbog usvajanja novih znanja i veština iz elektronskog učenja u nastavi. Od 2015. godine je deo OKC tima kao koautor i moderator onlajn seminara.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta ću ja, u stvari, znati nakon ovog seminara?

Nakon ovog seminara znaćete mnogo lakše da primenjujete projektno orijentisanu nastavu u svom radu. Koristićete razne nastavne metode koje podstiču aktivnost učenika i razvijaju njihove kreativne sposobnosti. Znaćete da primenjujete više veb alata u okviru projektne nastave čime ćete jačati svoje digitalne kompetencije. Uvrstićete teme iz ekologije  u svoje nastavne sadržaje što utiče na razvijanje svesti o održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...). Nije neophodno da imate pametni telefon, mada možete seminar pratiti i preko telefona, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Šta mi je potrebno od programa?

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla ...). To je neophodno za početak, a sve ostale alate neophodne za kreiranje projektne nastave dobićete na samom seminaru, kao i uputstvo za rad sa njima.

Šta su to veb-alati u nastavi?

Veb-alati u nastavi, predstavljaju širok spektar alata koji se nalaze na internetu i mogu se iskoristiti u realizovanju nekih delova ili čak i celog časa. Korišćenjem ovih alata možete učiniti časove zanimljivijim i podsticati učenike na takmičenja, većom voljom za učenjem i stalnim istraživanjem.

Radovi učesnika seminara

Kreirane interaktivne slike u ThingLink-u

(prevucite kursor miša na interaktivne tačke)

Piktočart infografike i posteri