PUBLIKACIJE OKC-a

Svi materijali su u pdf formatu i podležu Creative Commonce licenci:

Ovi dokumenti su autorska dela koje je dozvoljeno deliti – umnožavati, distribuirati i javno saopštavati pod sledećim uslovima:

Autorstvo – Morate da navedete ime izvornog autora na način koji je određen od strane izvornog autora ili davaoca licence (ali ne tako što ćete sugerisati da vas podržava ili odobrava vaše korišćenje dela).

Nekomercijalno – Ne možete da koristite delo u komercijalne svrhe.

Bez prerada – Ne možete da menjate, preoblikujete ili da upotrebite delo u svom delu, bez saglasnosti autora nazivi dokumenta su ujedno i veze ka dokumentima veličine označene u zagradi. Najednostavniji način preuzimanja je: desni klik na naziv dokumenta pa Preuzimte datoteku kao … (Download file as …)

Nastavni materijali sa seminara:

Dobra priprema za čas – uspešan čas (5,23 MB)

Vodič za čas odeljenjskog starešine (7,03 MB)

Aktivno orijentisana nastava matematike (7,2 MB)

Zbirke materijala nastalih na seminarima:

Vodič za čas odeljenjskog starešine 1 (2,78 MB)

Vodič za čas odeljenjskog starešine 2 (2,9 MB)

Vodič za čas odeljenjskog starešine 3 (4,5 MB)

Vodič za čas odeljenjskog starešine 4 (3.6 MB)

Vodič za čas odeljenjskog starešine 5 (3,7 MB)

Izabrane pripreme sa seminara AON matematika (8 MB)

Blogovi nastali na seminaru Blog, twitter i facebook u nastavi

www.edublogodak.com