Realizovana obuka iz oblasti grafičkog dizajna i veb marketinga

U obuci je učestvovalo 60 učesnika, koji su kroz 32 časa predavanja i praktičnih vežbi prošli kroz sadržaje Grafičkog dizajna  i Veb marketinga u turizmu. Učesnici su radili na konkretnim mini-projektima i na taj način usvajali znanja i razvijali veštine programiranja.