Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica CG

Broj u odluci

Čeka se odgovor ZZŠ

Broj bodova

32

Cena

35 eura

Seminar je namenjen:

Nastavnicima razredne nastave
Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama
Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama
Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u srednjim stručnim školama
Nastavnicima stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
Stručnim saradnicima u školama

Da li i vi imate sličan problem?

Nažalost, mi kao nastavnici veoma često nailazimo na različite vrste otpora koji sprečavaju dobar vid komunikacije i povezanost između nastavnika, roditelja i učenika. Radimo sa učenicima koji se dosta teško poveravaju ukoliko imaju problema, učenicima koji se dosta teško snalaze u pronalaženju informacija i izvršavanju obaveza u čemu im je potrebna dodatna pomoć kako bi napredovali u učenju. Sa druge strane nailazimo na roditelje koji dosta često nemaju ni vremena za razgovore o ovakvim problemima njihove dece ili se jednostavno ne uključuju dovoljno. Iako mi kao nastavnici i škola kao ustanova pokušavamo da pronađemo najefikasnija rešenja za bolji rad učenika, neophodna je bolja komunikacija i povezanost između nastavnika, roditelja i samih učenika.

Kako rešiti ovaj problem?

Dobra komunikacija i povezanost između nastavnika, roditelja i učenika umnogome olakšava rad i proces napredovanja samog učenika kroz školovanje. Razvoj novih tehnologija omogućio nam je da se onlajn povežemo i lakše komuniciramo sa roditeljima i učenicima. Na ovom seminaru naučićete kako da pomoću onlajn alata Edmodo kreirate internet učionicu u kojoj ćete moći da radite sa vašim učenicima, a gde će ujedno i roditelji u svakom trenutku imati uvid. Na ovaj način ćete razviti samostalnost učenika u prikupljanju informacija o izvršavanju obaveza i korišćenju povratne informacije nastavnika za napredovanje.

Teme na seminaru:

  1. Komunikacija - značaj i oblici komunikacije u 21. veku (onlajn komunikacija) - Značaj dobre komunikacije, pojam internet učionice, platforme za učenje na daljinu, Edmodo platforma, posledice dobre/loše komunikacije;
  2. Upotreba internet učionice iz ugla učenika - Perspektiva učenika pri korišćenju interent učionice, karakteristike internet učionice, anketa, test i zadaci u internet učionici;
  3. Transparentnost nastave u internet učionici - Transparentnost nastave u onlajn okruženju i principima vidljivosti informacija, sigurnost podataka, ”Internet odeljenje”, ankete i zadaci u Edmodo okruženju iz ugla nastavnika;
  4. Instrukcija i povratne informacije - Instrukcije u internet učionici, precizno kreiran test i davanje povratnih informacija, ocenjivanje zadataka;
  5. Organizacija nastave i saradnje pomoću interent učionice - Značaj praćenja napredovanja i mogućnosti internet učionice, internet učionica iz perspektive roditelja, bezbednost i bonton u internet učionici, bedž kao sredstvo za motivaciju, internet učionica na mobilnim uređajima.

Autori/moderatori

Irina Damnjanović

Nastavnica biologije i science-a u osnovnoj školi "Kreativno pero". Pionir je izokrenute nastave i obično je znaju po video lekcijama na Jutjub kanlalu "Izokreunta učionica". Autor je nagrađivanih knjiga iz oblasti popularne nauke za decu, finalista Fame Lab takmičenja, Microsoft Innovative Expert Edukator, saradnik WWF-a na izradi obrazovnih programa u zaštićenim područjima, trener nastavnika na obukama Ključnih veština i Edmodo trener, a pre svega neko ko uživa u učenju i podučavanju.

Nikola Antonić

Zaposlen kao nastavnik biologije od 2012. godine. Od samog početka aktivno primenjuje IKT u nastavi i ima nekoliko osvojenih nagrada i objavljenih radova na nagradnim konkursima kao što su: “Digitalni čas”, “Čas za ugled”, “Kreativna škola”, “Saznali na seminaru”... Od 2015. godine saradnik OKC-a kao autor i realizator onlajn seminara. Doktorand na PMF-u u Novom Sadu gde se bavi proučavanjem primene digitalnih materijala za adaptivno učenje. Bogato iskustvo stekao kao saradnik Univerziteta Novog Južnog Velsa na kreiranju digitalnih nastavnih materijala za onlajn učenje.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta ću ja, u stvari, znati nakon ovog seminara?

Nakon ovog seminara naučićete kako da pomoću alata Edmodo kreirate internet učionicu pomoću koje ćete moći da umrežite roditelje, nastavnika i učenika i time omogućiti učeniku unapređivanje veština učenja kroz komunikaciju i saradnju.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim i internet konekcija. Računar ne treba da bude preterano jak i skup, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...). Nije neophodno da imate pametni telefon, mada možete seminar pratiti i preko telefona, ali da biste uradili zadatke, neophodan je računar.

Šta mi je potrebno od programa?

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla ...). To je neophodno za početak, a sve ostale alate neophodne za kreiranje sadržaja i internet učionice dobićete na samom seminaru, kao i uputstvo za rad sa njima.

Kakva je korisnost internet učionice?

Internet učionica, kako joj i samo ime kaže, nalazi se na internetu i za razliku od tradicionalne učionice u školi, dostupna je u svakom trenutku i sa bilo kog mesta. Internet učionica nastavnicima nudi mogućnost da se u potpunosti fokusiraju na podučavanje učenika. Nastavnici mogu veoma brzo da kreiraju različite grupe učenika, dodeljuju domaće zadatke, kreiraju različite kvizove i na taj način upravljaju učenikovim napredovanjem. Osim za nastavnike i roditelji imaju veliku korisnost internet učionica. Nastavnici mogu da omoguće roditeljima pristup jednoj takvoj učionici u kojoj će moći da prate napredak i rad svog deteta, dobijati obaveštenja o radu i događajima koji su zakazani i ujedno i sami učestvovati u učenju svog deteta.