SAVETODAVNI RAD – OSNOVA ZA DOBRO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

Kataloški broj

257

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena 

20 EUR

X

X

Iako je savetovanje sastavni deo svih segmenata i oblasti rada prosvetnih radnika, svedoci smo da se školske situacije ne rešavaju uvek baš efikasno. Učenici gube kontrolu, nastavnici volju, a komunikacija zanemi do “bez signala i ekspresija”.  Zabrinjavajuća je, a svima poznata postaje, činjenica da deca ne vole školu. Negativan stav prema školi proističe, očigledno, iz nezadovoljene neke od potreba dece, odnosno učenika.

Kao prosvetni radnici, učeći na različitim smerovima fakulteta, nismo imali iskustva sa porodicom kao patnerom u obrazovanju. Zapravo, spremajući se za rad sa decom, nismo baš sigurni da li smo se spremali i za rad sa RODITELJIMA dece.. Zašto nam je nekada teško da jednostavno objasnimo roditeljima ono šta je naš cilj  i namera? Nekada preumorni, nekada neshvaćeni, a vrlo često neadekvatno pripremljeni, stupamo u komunikaciju sa njima. Šta nam može pomoći da komunikacija sa roditeljima bude što efikasnija?

Čest je slučaj da nastavnici svoje probleme donose u školu, kao i da ih iz učionica prenose u zbornice, što dovodi do napetog odnosa u kolektivu. Takvo stanje u kolektivu nikom ne odgovara i sve se na kraju “slomi” na pedagogu, direktoru ili nekoj trećoj osobi, koja je po nekim nepisanim pravilima “dužna” da vodi računa o ovim stvarima. Savetodavni rad sa nastavnicima je veoma bitan jer prijatna atmosfera u kolektivu, stručni i osposobljeni nastavnici predstavljaju osnovu za kvalitetno funkcionisanje škole.

Ovaj seminar se bavi sledećim temama:

Zašto savetovanje

 • pojam i osnove savetodavnog rada,
 • uloga pedagoško psihološke službe, nastavnika i vaspitača u savetodavnom radu.

Struktura, metode i tehnike savetodavnog rada

 • vrste savetodavnog rada,
 • etape savetovanja,
 • pedagoško/psihološke terapije,
 • metode i tehnike  savetovanja,
 • kompetencije za savetodavni rad.

Savetodavni rad sa učenicima, decom

 • karakteristike savetodavnog rada sa decom,
 • faze procesa savetodavnog rada sa  učenicima.

Savetodavni rad sa roditeljima/starateljima

 • karakteristike savetodavnog rada sa roditeljima.
 • faze procesa savetodavnog rada sa roditeljima.

Savetodavni rad sa nastavnicima,vaspitačima, direktorom, pedagoškim asistentom i pratiocem deteta

 • karakteristike savetodavnog rada sa nastavnicima,
 • pedagoško instruktivni rad,
 • faze procesa savetodavnog rada sa nastavnicima,
 • karijerno savetovanje, koučing.

 

Seminar je odobren od strane Zavoda za školstvo Crne Gore, akreditovan sa 16 sati.

Autori seminara:

Jasmina Momčilović

Milena Veljković

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata