Seminari CG

Za seminare u Crnoj Gori nije neophodan završni susret. Prema pravilniku Zavoda za školstvo CG, OKC spiskove učesnika seminara, kao i uverenja, šalje Zavodu za školstvo Crne Gore, koji evidentira učesnike u bazu usavršavanja nastavnka i izdaje uverenja učesnicima. 

AON matematike

Dobra priprema za čas - uspešan čas

Digitalni atlas

Veb-alatima do interaktivne nastave

Primena projektnog planiranja u vrtiću

Upravljanje timovima

Savladavanje mekih veština

Osnove veb-dizajna

Saradnički trougao

Video-lekcije

Igroliko učenje putem računara

BIF u nastavi

Nastava u oblaku

Kreiranje i moderacija obuka

Internet učionica

E-portfolio

ProgramIgranje

Digitalne priče i bajke

Testovi znanje - vodič za izradu i primenu

Jezička kultura na internetu

Humana škola

Upotreba onlajn igara u nastavi

IKT matematika

Nastava engleskog jezika

Projektna nastava u zelenim temama

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

Upravljanje i organizacija vremenom

Muzika uz pomoć računara

Digitalni marketing

Školski elektronski časopis

Grupni rad i interdisciplinarnost

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja