Seminari CG

Za seminare u Crnoj Gori nije neophodan završni susret. Prema pravilniku, OKC spiskove učesnika seminara, kao i uverenja, šalje Zavodu za školstvo Crne Gore, koji evidentira učesnike u bazu usavršavanja nastavnka i izdaje uverenja učesnicima. 

AKTIVNO ORJENTISANA NASTAVA MATEMATIKE

DOBRA PRIPREMA ZA ČAS - USPEŠAN ČAS

DIGITALNI ATLAS

VEB ALATI U NASTAVI BIOLOGIJE

PRIMENA IKT U NASTAVI SOCIOLOGIJE

INTERDISCIPLINARNOST I TEMATSKA INTEGRACIJA U NASTAVI TEHNIČKE GRUPE PREDMETA

VODIČ ZA ČAS ODELJENSKOG STAREŠINE

SAVETODAVNI RAD - OSNOVA ZA DOBRO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

IGROLIKO UČENJE PUTEM PRAČUNARA

VIDEO LEKCIJE – NASTAVNA SREDSTVA SAVREMENOG OBRAZOVANJA

ŠKOLSKI ELEKTRONSKI ČASOPIS U SLUŽBI KREATIVNOSTI UČENIKA

BLOG, TWITTER I FACEBOOK U NASTAVI

NASTAVA U OBLAKU

OCENJIVANJE - NAJLEPŠI POSAO NASTAVNIKA

TESTOVI ZNANJA – VODIČ ZA IZRADU I PRIMENU