SEMINARI SR

za nastavnike u Srbiji

DIGITALNI ATLAS

DOBRA PRIPREMA ZA ČAS - USPEŠAN ČAS

INTERDISCIPLINARNOST I TEMATSKA INTEGRACIJA U NASTAVI TEHNIČKE GRUPE PREDMETA

METODIČKI PRISTUP OBRADI GRAMATIČKIH SADRŽAJA

ZELENA GRADNJA U VEB OKRUŽENJU

SAVETODAVNI RAD - OSNOVA ZA DOBRO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

VODIČ ZA ČOS

OCENJIVANJE - NAJLEPŠI POSAO NASTAVNIKA

IGROLIKO UČENJE PUTEM RAČUNARA

ŠKOLSKI ELEKTRONSKI ČASOPIS U SLUŽBI KREATIVNOSTI UČENIKA

VIDEO LEKCIJE - NASTAVNA SREDSTVA SAVREMENOG OBRAZOVANJA

TESTOVI ZNANJA - VODIČ ZA IZRADU I PRIMENU

NASTAVA U OBLAKU

BLOG, TWITTER I FACEBOOK U NASTAVI

AKTIVNO ORIJENTISANA NASTAVA MATEMATIKE

VEB ALATI U NASTAVI BIOLOGIJE

PRIMENA IKT U NASTAVI SOCIOLOGIJE