Za direktore ustanova, pripremili smo nekoliko važnih seminara. Većina seminara je akreditovana, a u ponudi su i novi seminari. 

Za vas su uglavnom namenjeni svi seminari, jer su direktori po profesiji nastavnici ili stručni saradnici, pa pogledajte i celokupnu ponudu. 

direktor

Seminari za direktore

Sigurni smo da u našim seminarima ima sadržaja koji će unaprediti vaš profesionalni poziv i omogućiti vam napredovanje. Ako ipak imate još neke nedoumice, javite nam se na info@okc.rs