Za zaposene u školama, odnosno nastavnike razredne nastave, u ponudi imamo najviše seminara čak četrdeset onlajn seminara (40). Vi ste stub obrazovnog sistema i pokrivate široku oblast stručnih znanja i veština, pa su i teme za vaše usavršavanje široke.

Od toga je 24 akreditovanih i 16 novih seminara. Ove seminare smo podeili u dve kategorije. Prva kategorija su seminari koji direktno razvijaju vašu profesiju, odnosno struku, a druga kategorija su oni koji indirektno utiču na vaš razvoj.

Direktni razvoj struke

Indirektni razvoj profesije

Sigurni smo da u našim seminarima ima sadržaja koji će unaprediti vaš profesionalni poziv i omogućiti vam napredovanje. Ako ipak imate još neke nedoumice, javite nam se na info@okc.rs