Za zaposene u školama, odnosno nastavnike predmetne nastave, u ponudi imamo  trideset pet onlajn seminara (35) i posebno za određene predmete još desetak. Vi ste oni koji učenicima daju konkretna znanja i razvijaju veštine za dalje školovanje i rad, pa smo se potrudili da vam ponudimo seminare za vaš razvoj. 

Većina seminara je akreditovana (30), a u ponudi su i novi seminari. Ove seminare smo podeili u dve kategorije. Prva kategorija su seminari koji direktno razvijaju vašu profesiju, odnosno struku, a druga kategorija su oni koji indirektno utiču na vaš razvoj.

Ispod predloga seminara za sve nastavnike predmetne nastave su i seminari za konkretne predmete. 

Direktni razvoj struke

Indirektni razvoj profesije

Ako ste nastavnici predmeta ispod, pored ovih već preporučenih seminara, za vas imamo i konkretne sadržaje.

Nastava matematike

Aktivno orijentisana nastava matematike

(metode za matematiku iz drugačijeg ulga)


Nastava matematike sa upotrebom IKT 

(matematika i digitalni alati)

Nastava geografije

Digitalni atlas 

(nastava geografije uz pomoć Gugl mapa)

Ekonomska grupa predmeta

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu 

(veštine koje su neophodne svakom inovativnom nastavniku)


Preduzetništvo u gimnazijama i srednjim školama

(svako ko želi da predaje ovaj obavezni predmet mora da prođe ove sadržaje)

Nastava muzike

Muzika uz pomoć računara 

(muzika na jedan potpuno drugačiji način)

Nastava engleskog jezika
Nastava informatičkih predmeta
Nastava srpskog jezika

Tvorba reči u nastavi srpskog jezika 

(rešenja za problematična pitanja iz ove oblasti)


Književne radionice

(metode za razvoj čitalačkih navika učenika)

Nastava STEM predmeta

Eksperimenti u nastavi 

(novi način rada na časovima hemije, fizike, matematike …)


Geogebra u nastavi

(univerzalna nastavna veb-metoda)

Sigurni smo da u našim seminarima ima sadržaja koji će unaprediti vaš profesionalni poziv i omogućiti vam napredovanje. Ako ipak imate još neke nedoumice, javite nam se na info@okc.rs