Za stručne saradnike u ustanovama, pripremili smo dvadeset jedan onlajn seminar (21) Neki od seminara su namenjeni direktno razvoju vaše struke, dok su neki neophodni za vašu ličnu organizaciju i napredak.

Većina seminara je akreditovana, a u ponudi su i novi seminari. Ove seminare smo podeili u dve kategorije. Prva kategorija su seminari koji direktno razvijaju vašu profesiju, odnosno struku, a druga kategorija su oni koji indirektno utiču na vaš razvoj.

Za vas su uglavnom namenjeni svi seminari jer je važno da ste upoznati sa svim novinama u sistemu obrazovanja, pa pre nego što pogledate konkretnu ponudu za vas, pogledajte celu ponudu

Direktni razvoj struke

Indirektni razvoj profesije

Sigurni smo da u našim seminarima ima sadržaja koji će unaprediti vaš profesionalni poziv i omogućiti vam napredovanje. Ako ipak imate još neke nedoumice, javite nam se na info@okc.rs