Za zaposene u predškolskim ustanovama, imamo u ponudi čak četrnaest onlajn seminara. Od toga je 8 akreditovanih i 6 novih seminara. Ove seminare smo podeili u dve kategorije. Prva kategorija su seminari koji direktno razvijaju vašu profesiju, odnosno struku, a druga kategorija su oni koji indirektno utiču na vaš razvoj.

vaspitači

Direktni razvoj struke

Indirektni razvoj profesije

Sigurni smo da u našim seminarima ima sadržaja koji će unaprediti vaš profesionalni poziv i omogućiti vam napredovanje. Ako ipak imate još neke nedoumice, javite nam se na info@okc.rs