Kako do sertifikata?

Prema najnovijem Pravilniku o stručnom usavršavanju nastavnika, onlajn seminari realizuju se iz dva dela. Jedan deo je sama realizacija putem interneta, a drugi deo je završni uživo susret koji organizator seminara organizuje za učesnike.

Završni ili uživo susret za naše seminare organizujemo u saradnji sa Mrežom regionalnih centara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju u Srbiji. Na osnovu Memoranduma o saradnji sa RC Srbije, OKC je obezbedio za svoje učesnike što manje putovanja za završni susret.

Da bismo smanjili troškove seminara za učesnike, odnosno troškove putovanja, OKC će organizovati završne susrete samo jednom u polugodištu za sve seminare koji se budu realizovali u tom polugodištu. Na tim završnim susretima učesnici će prisustvovati i dobiti sertifikate za sve seminare koje su pohađali u prethodnom periodu.

Za seminare koje učesnici pohađaju u oktobru, novembru i decembru,  završni susreti organizovaće se u februaru, a za seminare koji se realizuju u februaru, martu i aprilu završni susret biće u junu i učesnici će dobiti uverenja za sve seminare koje su pohađali.

Ovim želimo da omogućimo učesnicima da što manje putuju i smanje troškove pohađanja seminara.