Primena opštih standarda postignuća u planiranju, realizaciji i vrednovanju ishoda nastave matematike u srednjoj školi

Kompetencija:

K1

Cena:

2900 dinara

Uverenje:

30 bodova

Trajanje:

4 sedmice

Kome je namenjen ovaj seminar?

Svima koji izučavaju predmet i nastavu matematike
Nastavnicima matematike u osnovnim i srednjim školama
Pedagozima, psiholozima i direktorima škola

I svim nastavnicima - ljubiteljima matematike! 🙂

Da li vi imate sličan problem?

"Ciljevi? Standardi? Ishodi? Blumova taksonomija? Usklađenost? Svi pričaju o tim famoznim standardima i ishodima, a nisu nam dovoljno objasnili kako da ih primenimo! Stvarno ne znam kako mi to može pomoći u radu…"
Ili u sebi mislite: "Setio se tamo neko da nam da da pišemo još nešto, kao da već nemamo dovoljno posla?!"

Kako rešiti ovaj problem?

Mi imamo rešenje za vas. Upoznaćete i bolje razumeti ono što vam nije bilo jasno. Naučićete da primenjujete standarde postignuća u svoju korist, tako da vam posao vrednovanja ishoda, tj. ocenjivanja bude krajnje olakšan i predstavlja uživanje, umesto stresa.

Teme na seminaru:

  1. Standardi u obrazovanju i standardi postignuća za predmet matematika - Značaj, struktura, sadržaj i uloga opštih standarda postignuća u obrazovnoj praksi i u nastavi matematike, opštepredmetne i specifične predmetne kompetencije, oblasti i nivoi standarda u matematici;
  2. Globalno i operativno planiranje nastave usmerene na ishode i primenu standarda postignuća - Blumova taksonomija, ciljevi, zadaci i ishodi nastave matematike, "prevođenje" nastavnih sadržaja u ishode, povezivanje sa standardima postignuća, planiranje nastave usmerene na učenika;
  3. Provera ostvarenosti ishoda i standarda - Planiranje provere ostvarenosti ishoda i standarda, zadaci u nastavi matematike, procena i vrednovanje postignuća učenika;
  4. Dnevno planiranje i pripremanje nastave usmerene na ishode i završni zadatak - Planiranje nastavnog časa, model pripreme za čas, savremene metode u nastavi matematike, kreiranje originalnog, pronalaženje i korišćenje gotovog nastavnog materijala, kreiranje dnevne pripreme.

Autori/moderatori

Ljiljana Žikić

Rođena je, živi i radi u Knjaževcu. Diplomirani matematičar (PMF u Beogradu), u nastavi od 1988. godine. Od 2002. godine obavlja dužnost direktora Tehničke škole iz Knjaževca. U školi sprovodi značajne nacionalne obrazovne projekte, kao što su Program reforme srednjeg stručnog obrazovanja i Razvionica, koji menjaju tradicionalni pristup nastavi, usmeravajući je na učenike i ishode nastave. Učesnik konkursa Kreativna škola (na kojima je Tehnička škola četiri puta osvojila I mesta), sa šest radova iz matematike u Bazi znanja. Koautor i realizator akreditovanog seminara „Savremeni model planiranja i realizacije nastave stručnih predmeta u tehničkim školama“, kao i brojnih neakreditovanih obuka. Novembra 2017. pohađa poseban program obuke za direktore koji će prvi polagati ispit za licencu direktora. Od 2018. godine postaje deo OKC tima.

Snežana Cvetković

U  prosveti radi od 2001. godine. Sa standardima za kraj osnovnog obrazovanja susreće se u osnovnoj školi i pohađa obuku Primena obrazovnih standarda u vrednovanju učeničkih postignuća iz matematike. 2012. godine počinje da radi u Tehničkoj školi. U to vreme započinje Projekat reforme srednjeg stručpnog obrazovanja. Tada se susreće sa oglednim odeljenjima, u kojima je unapred bilo definisano šta učenici treba da znaju posle završene nastavne teme - odnosno definisani su ishodi i preporučene su nastavne jedinice koje treba obradti. Od 2018. godine postaje deo OKC tima.

Najčešća pitanja i odgovori

Šta ću ja u stvari znati nakon ovog seminara?

Cilj ovog seminara je, na prvom mestu, unapređivanje kompetencija nastavnika matematike za primenu opštih standarda postignuća u planiranju i realizaciji nastave matematike. Kada naučite kako da planirate nastavu matematike usmerenu na učenika i orijentisanu na ishode, kako da Blumovu taksonomiju i  opšte standarde postignuća upotrebite za individualizaciju nastave, moći ćete da kvalitetno i lako proveravate ostvarenost ishoda i standarda i da vrednujete učenička postignuća, odnosno da ih ocenjujete. Naravno, sve ovo naučićete kroz interaktivne aktivnosti i zadatke, pomoću različitih tehnika i uz dosta primera.

Da li je Blumova taksonomija prihvaćena od strane Ministarstva prosvete?

Da, prema Blumovoj taksonomiji su i pisani opšti standardi postignuća. Korišćena je i u definisanju ishoda programa nastave i učenja oglednih i modernizovanih obrazovnih profila, kao i u programima za I razred gimnazije i V razred osnovne škole.

Da li mogu da koristim Blumovu taksonomiju na svim obrazovno-vaspitnim nivoima, u vrtićima i u školama?

Naravno, kada jednom usvojite i naučite da pravite ishode prema Blumovoj taksonomiji, možete je primenjivati za ishode i u vrtićima, osnovnim i srednjima školama, pa i na fakultetima.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Šta mi je potrebno od programa?

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla ...).

Da li je potrebno budem "majstor" za rad sa računarom da bih pohađao ovaj seminar?

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.