Termini novih seminara

Naredni termin seminara je od 10. decembra

Prijava za decembarski termin je otvorena do 8. decembra.

Neakreditovani seminari

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava za 5. novembar

Prijava za 10. decembar

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Seminar

Broj bodova

Cena seminara po učesniku po terminu

Prijava
za 5. novembar

Prijava
za 10. decembar

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

zatvorena prijava

otvorena prijava

Virtualne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

otvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

ne realizuje se

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Vrednovanje rada učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se