Termini novih seminara

Prijava za aprilski termin seminara je zatvorena

Neakreditovani seminari

Broj bodova, kotizacija

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj i broj bodova, kotizacija

Prijava za 18. april

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Vrednovanje učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Seminar

Broj bodova, kotizacija

Prijava
za 18. april

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1800 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1500 dinara

ne realizuje se

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

Vrednovanje rada učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Finansijska pismenost

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

zatvorena prijava