Termini OKC seminara

Prijava je zatvorena

Neakreditovani seminari

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Seminar

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

zatvorena prijava

Virtualne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

zatvorena prijava

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Vrednovanje učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava