Termini novih seminara

Prijava je otvorena do 29. septembra

Neakreditovani seminari

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

Od 1. oktobra

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

Seminar

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Virtualne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Elektronska pedagoška dokumentacija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Vrednovanje učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra