Termini novih seminara

Prijava za februarski termin seminara otvorena je do

5. februara

Neakreditovani seminari

Broj bodova, kotizacija

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Seminar

Broj bodova, kotizacija

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1800 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Virtualne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1500 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Vrednovanje rada učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Finansijska pismenost

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava