Termini OKC seminara

Zatvorena prijava 

Neakreditovani seminari

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

17. maj

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

17. maj

Seminar

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Virtualne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj
Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

17. maj