Otvorena prijava za letnji termin seminara

Seminari počinju 8. jula.

Prijava otvorena do 6. jula​.

Kompetencija K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 8. jul

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

kat. br. 864
32 boda
2610 dinara

otvorena prijava

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 273
37 bodova
2610 dinara

otvorena prijava

Kompetencija K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 8. jul

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

kat. br. 415
36 bodova
3060 dinara

otvorena prijava

Digitalne priče i bajke

kat. br. 428
40 bodova
3060 dinara

otvorena prijava

Dobra priprema za čas – uspešan čas

kat. br. 433
32 boda
2610 dinara

otvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 527
38 bodova
3060 dinara

otvorena prijava

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

kat. br. 563
32 boda
2610 dinara

otvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 418
36 bodova
3060 dinara

zatvorena prijava – ne realizuje se

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

kat. br. 420
37 bodova
3060 dinara

otvorena prijava

Kompetencija K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 8. jul

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 59
36 bodova
3060 dinara

otvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 738
32 boda
3060 dinara

otvorena prijava

Kompetencija K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 8. jul

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju

kat. br. 627
32 boda
2610 dinara

otvorena prijava

Internet učionica

kat. br. 630
32 boda
2610 dinara

otvorena prijava

Nastava u oblaku

kat. br. 636
34 boda
2610 dinara

otvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova

kat. br. 146
36 bodova
3060 dinara

otvorena prijava

Upravljanje timovima

kat. br. 156
40 bodova
3060 dinara

otvorena prijava

 

Neakreditovani seminari

Seminar

Broj bodova, kotizacija

Prijava
za 8. jul

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1620 dinara

otvorena prijava

Virtuelne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1350 dinara

otvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1890 dinara

otvorena prijava

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1890 dinara

otvorena prijava

Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1890 dinara

otvorena prijava

Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1890 dinara

otvorena prijava