TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Sledeći termin seminara počinje 3. jula

Prijava je otvorena do 1 .jula

Seminari akreditovani u Zavod za školstvo CG

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
27 eura zatvorena prijava
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
27 eura zatvorena prijava
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 21
16 sati
22,5 eura zatvorena prijava
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
27 eura zatvorena prijava
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 159
16 sati
22,5 eura zatvorena prijava
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 265
16 sati
27 eura zatvorena prijava
Nastava u oblaku kat. br. 90
16 sati
22,5 eura zatvorena prijava
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
22,5 eura zatvorena prijava

 

Seminari za nastavnika iz CG, koji NISU AKREDITOVANI u Zavod za školstvo CG

10% popusta sa promotivnim kodom

Seminari - broj bodova

Broj bodova - Sertifikat OKC-a

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Digitalne priče i bajke 40 bodova 27 eura zatvorena prijava
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Igroliko učenje putem računara 37 bodova 27 eura zatvorena prijava
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Muzika uz pomoć računara 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Nastava matematike sa upotrebom IKT 30 bodova 22,5 eura zatvorena prijava
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Internet učionica 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Jezička kultura na internetu 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Kreiranje i moderacija obuka 32 boda 27 eura zatvorena prijava
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja 32 boda 27 eura zatvorena prijava
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji 32 boda 22,5 eura zatvorena prijava
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom 32 boda 27 eura zatvorena prijava
Upravljanje timovima 40 bodova 270 eura zatvorena prijava
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove 24 boda 18 eura zatvorena prijava
Veb-alatima do interaktivne nastave 36 bodova 27 eura zatvorena prijava
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika 36 bodova 27 eura zatvorena prijava
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova 36 bodova 27 eura zatvorena prijava
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica 36 bodova 27 eura zatvorena prijava
Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima 36 bodova 27 eura zatvorena prijava
Humana škola – škola kao životna zajednica 36 bodova 27 eura zatvorena prijava

 

Prijava na seminar