TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Sledeći termin seminara počinje 3. jula

Prijava je otvorena do 30. juna

Seminari akreditovani u Zavod za školstvo CG

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
270 euraotvorena prijavaod 3. jula
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 21
16 sati
22,5 eurazatvorena prijavane realizuje se
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 159
16 sati
22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 265
16 sati
27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Nastava u oblakukat. br. 90
16 sati
22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula

 

Seminari za nastavnika iz CG, koji NISU AKREDITOVANI u Zavod za školstvo CG

10% popusta sa promotivnim kodom

Seminari - broj bodova

Broj bodova - Sertifikat OKC-a

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Digitalne priče i bajke 40 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu32 boda22,5 eurazatvorena prijavane realizuje se
Igroliko učenje putem računara 37 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Muzika uz pomoć računara32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Nastava matematike sa upotrebom IKT30 bodova22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća 32 boda 22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Internet učionica32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Jezička kultura na internetu 32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Kreiranje i moderacija obuka32 boda27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja 32 boda27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji32 boda22,5 euraotvorena prijavaod 3. jula
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom32 boda27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Upravljanje timovima40 bodova270 euraotvorena prijavaod 3. jula
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove24 boda18 euraotvorena prijavaod 3. jula
Veb-alatima do interaktivne nastave36 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika 36 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova36 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica36 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima 36 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula
Humana škola – škola kao životna zajednica36 bodova27 euraotvorena prijavaod 3. jula

 

Prijava na seminar