Termini seminara Crna Gora

Sledeći termin seminara počinje 13. aprila

Prijava još uvek nije otvorena

 

Seminari odobreni od ZZŠ CG

 

Seminari - broj bodova

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG
broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

broj 19
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Aktivno orijentisana nastava matematike

broj 22
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija

broj 80
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Internet učionica

broj 45
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Dobra priprema za čas – uspešan čas

broj 35
32 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Igroliko učenje putem računara

broj 46
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

broj 139
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Programigranje - programiranje igre i igranje programiranjem

broj 109
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Digitalne priče i bajke

broj 27
32 sata

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

broj 79
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

broj 108
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća

broj 37
24 sata

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Seminari koji nisu odobreni od ZZŠ CG

Seminari - broj bodova

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja

38 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb alata

36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

37 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Muzika uz pomoć računara

32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Veb alatima do interaktivne nastave

36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Digitalni atlas

32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj

36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Humana škola

36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Jezička kultura na internetu

32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju

32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Nastava u oblaku

34 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Kreiranje i moderacija obuka

32 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

ne realizuje se

Upravljenje timovima

40 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Osnove veb dizajna - kreativan način za razvoj učenika

32 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Upotreba onlajn igara u nastavi

32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

28 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje

32 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Osnove računarske pismenosti

26 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

13 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Osnove dobre komunikacije

28 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

13 eura

zatvorena prijava

od 9. marta

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

15 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

10 eura

zatvorena prijava

3. februar - 18. februar

Prijava na seminar