TERMINI SEMINARA CRNA GORA

Sledeći termin seminara počinje 15. aprila

Prijava je otvorena do 12. aprila

Seminari akreditovani u Zavod za školstvo CG

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 269
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 15. aprila
Ocenjivanje – najlepši posao nastavnika kat. br. 212
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 15. aprila
Aktivno orjentisana nastava matematikekat. br. 21
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 15. aprila
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 100
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 15. aprila
Dobra priprema za čas – uspešan časkat. br. 159
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 15. aprila
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenikakat. br. 265
16 sati
30 euraotvorena prijavaod 15. aprila
Nastava u oblakukat. br. 90
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 15. aprila
Digitalni atlas kat. br. 47
16 sati
25 euraotvorena prijavaod 15. aprila

 

Seminari za nastavnika iz CG, koji NISU AKREDITOVANI u Zavod za školstvo CG

10% popusta sa promotivnim kodom

Seminari - broj bodova

Broj bodova - Sertifikat OKC-a

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Digitalne priče i bajke 40 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Igroliko učenje putem računara 37 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Muzika uz pomoć računara32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Nastava matematike sa upotrebom IKT30 bodova25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća 32 boda 25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Internet učionica32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Jezička kultura na internetu 32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Kreiranje i moderacija obuka32 boda30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja 32 boda30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji32 boda25 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom32 boda30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Upravljanje timovima40 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove24 boda20 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Veb-alatima do interaktivne nastave36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika 36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima 36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta
Humana škola – škola kao životna zajednica36 bodova30 eurazatvorena prijavaod 11. marta

 

Prijava na seminar