Termini seminara Crna Gora

Sledeći termin seminara počinje 9. marta

Prijava je otvorena do 7. marta

 

Seminari odobreni od ZZŠ CG

 

Seminari - broj bodova

Redni broj u Katalogu Zavoda za školstvo CG
broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu broj 19
32 sata
32 eura otvorena prijava od 9. marta
Aktivno orijentisana nastava matematike broj 22
24 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta
Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija
broj 33
24 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta
Internet učionica broj 45
24 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta
Dobra priprema za čas – uspešan čas broj 35
32 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta
Igroliko učenje putem računara broj 46
32 sata
32 eura otvorena prijava od 9. marta
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja broj 139
32 sata
32 eura otvorena prijava od 9. marta
Programigranje - programiranje igre i igranje programiranjem broj 109
24 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta
Digitalne priče i bajke broj 27
32 sata
32 eura otvorena prijava od 9. marta
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu broj 79
24 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji broj 108
24 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta
Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća broj 37
24 sata
28 eura otvorena prijava od 9. marta

Seminari koji nisu odobreni od ZZŠ CG

Seminari - broj bodova

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja 38 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb alata 36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika 37 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu 32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Muzika uz pomoć računara 32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Veb alatima do interaktivne nastave 36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
Digitalni atlas 32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učitelj-roditelj 36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
Humana škola 36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
Jezička kultura na internetu 32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Blog, instagram i fejsbuk u nastavi 36 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju 32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura zatvorena prijava - popunjen termin od 9. marta
Nastava u oblaku 34 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Kreiranje i moderacija obuka 32 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura zatvorena prijava ne realizuje se
Upravljenje timovima 40 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
Osnove veb dizajna - kreativan način za razvoj učenika 32 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Upotreba onlajn igara u nastavi 32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 28 eura otvorena prijava od 9. marta
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja 32 boda - sertifikat za interno stručno usavršavanje 32 eura otvorena prijava od 9. marta
Osnove računarske pismenosti 26 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 13 eura otvorena prijava od 9. marta
Osnove dobre komunikacije 28 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 13 eura otvorena prijava od 9. marta
Mape uma u funkciji nastavnog procesa 15 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 10 eura otvorena prijava 3. februar - 18. februar

Prijava na seminar