Termini seminara Crna Gora

Sledeći termin seminara počinje 10. decembra

prijava je otvorena do 8. decembra

U ponudi su seminari koji su namenjeni nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i direktorima u Crnoj Gori. Zvaničan katalog Zavoda za školstvo Crne Gore još nije objavljen, ali na osnovu Odluke Nacionalnog savjeta za obrazovanje neki od naših seminara su odobreni, dok se za neke još uvek čeka informacija. U tabeli ispod postavili smo informacije o seminarima, kao i redne brojeve u Odluci, cenu i broj sati na Uvjerenju.

Odluku Nacionalnog savjeta za obrazovanje CG možete preuzeti odavde: Odluka. Nakon pohađanja seminara dobijate Uvjerenje sa određenim brojem sati koje je naznačeno u tabeli ispod.

 

Seminari - broj bodova

Redni broj u odluci Nacionalnog savjeta za obrazovanje
broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu broj 8
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Aktivno orijentisana nastava matematike broj 32
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Upotreba onlajn igara u nastavi čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija
broj 33
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Internet učionica broj 34
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Osnove veb dizajna - kreativan način za razvoj učenika čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Dobra priprema za čas – uspešan čas broj 35
32 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Upravljenje timovima čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava NE REALIZUJE SE
Kreiranje i moderacija obuka čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Igroliko učenje putem računara broj 38
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja broj 39
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Nastava u oblaku čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Programigranje - programiranje igre i igranje programiranjem broj 61
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Digitalne priče i bajke broj 79
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Blog, instagram i fejsbuk u nastavi čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Jezička kultura na internetu čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Humana škola čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu broj 82
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji broj 84
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Digitalni atlas čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća broj 124
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Upravljanje i organizacija vremena - osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove broj 174
18 sati
25 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Veb alatima do interaktivne nastave čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Muzika uz pomoć računara čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb alata čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava NE REALIZUJE SE
Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava od 10. decembra

Prijava na seminar