Termini seminara Crna Gora

Sledeći termin seminara počinje 3. februara

prijava je otvorena do 1. februara

U ponudi su seminari koji su namenjeni nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i direktorima u Crnoj Gori. Zvaničan katalog Zavoda za školstvo Crne Gore još nije objavljen, ali na osnovu Odluke Nacionalnog savjeta za obrazovanje neki od naših seminara su odobreni, dok se za neke još uvek čeka informacija. U tabeli ispod postavili smo informacije o seminarima, kao i redne brojeve u Odluci, cenu i broj sati na Uvjerenju.

Odluku Nacionalnog savjeta za obrazovanje CG možete preuzeti odavde: Odluka. Nakon pohađanja seminara dobijate Uvjerenje sa određenim brojem sati koje je naznačeno u tabeli ispod.

 

Seminari - broj bodova

Redni broj u odluci Nacionalnog savjeta za obrazovanje
broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu broj 8
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Aktivno orijentisana nastava matematike broj 32
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Upotreba onlajn igara u nastavi čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Nastava matematika sa upotrebom
informaciono komunikacionih tehnologija
broj 33
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Internet učionica broj 34
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Osnove veb dizajna - kreativan način za razvoj učenika čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Dobra priprema za čas – uspešan čas broj 35
32 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Upravljenje timovima čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Kreiranje i moderacija obuka čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Igroliko učenje putem računara broj 38
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja broj 39
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Nastava u oblaku čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
E-portfolio, instrument za napredovanje i saradnju čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Programigranje - programiranje igre i igranje programiranjem broj 61
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Digitalne priče i bajke broj 79
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Blog, instagram i fejsbuk u nastavi čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Jezička kultura na internetu čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Humana škola čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu broj 82
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji broj 84
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Digitalni atlas čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Domaći zadatak u službi povećanja učeničkih postignuća broj 124
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Upravljanje i organizacija vremena - osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove broj 174
18 sati
25 eura zatvorena prijava Ne realizuje se
Veb alatima do interaktivne nastave čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Muzika uz pomoć računara čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu čeka se odgovor ZZŠ CG
24 sata
30 eura otvorena prijava od 3. februara
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb alata čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura zatvorena prijava Ne realizuje se
Ocenjivanje u funkciji nastave i učenja čeka se odgovor ZZŠ CG
32 sata
35 eura otvorena prijava od 3. februara

Neakreditovani seminari

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti 26 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 13 eura otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Osnove dobre komunikacije 28 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 13 eura otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Mape uma u funkciji nastavnog procesa 15 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 10 eura otvorena prijava 3. februar - 18. februar

Prijava na seminar