Termini seminara MK

Sledeći termin je od 3. februara 2020. g.

Prijava je otvorena do 1. februara

U tabelama ispod su seminari koji su podeljeni po kategorijama propisanim Pravilnikom o stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovnom sistemu u Srbiji.

prijava@okc.rs

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Kompetencija K1 - Kompetencija za užu stručnu oblast
Aktivno orjentisana nastava matematike
30 bodova
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Digitalni atlas
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata
36 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Igroliko učenje putem računara
37 bodova
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Muzika uz pomoć računara
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Nastava matematike sa upotrebom IKT
30 bodova
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika
37 bodova
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Kompetencija K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi
36 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Digitalne priče i bajke
40 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Dobra priprema za čas – uspešan čas
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja
38 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika
36 bodova
1950 denara
1730 denara
otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu
36 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Upotreba onlajn igara u nastavi
32 bodova
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Veb-alatima do interaktivne nastave
36 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja
37 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Kompetencija K3 - Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima
36 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja
32 boda
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Kompetencija K4 - Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Humana škola – škola kao životna zajednica
36 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 8. mart
Internet učionica
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Jezička kultura na internetu
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Kreiranje i moderacija obuka
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Nastava u oblaku
34 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica
36 bodova
1950 denara zatvorena prijava Ne realizuje se
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova
36 bodova
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom
32 boda
1730 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove
24 boda
1530 denara zatvorena prijava Ne realizuje se
Upravljanje timovima
40 bodova
1950 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart

U tabeli ispod su novi seminari koji nisu akreditovani prema Pravilniku o stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovnom sistemu u Srbiji jer su nastali nakon Konkursa koje raspisuje Ministarstvo prosvete R. Srbije. Ovi seminaru biće poslati na akreditaciju tokom 2020. godine.

Neakreditovani seminari

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti 26 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 740 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Osnove dobre komunikacije 28 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 740 denara otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Mape uma u funkciji nastavnog procesa 15 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 580 denara otvorena prijava 3. februar - 18. februar

 

 

Prijava na seminar