Termini seminara Srbija


.

Sledeći termin je od 13. aprila 2020. g.

Prijava još uvek nije otvorena

prijava@okc.rs

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Kompetencija K1 - Kompetencija za užu stručnu oblast
Aktivno orjentisana nastava matematike

kat. br. 343
30 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Digitalni atlas

kat. br. 784
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

kat. br. 904
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

kat. br. 291
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Igroliko učenje putem računara

kat. br. 267
37 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Muzika uz pomoć računara

kat. br. 948
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

kat. br. 864
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Nastava matematike sa upotrebom IKT

kat. br. 355
30 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika

kat. br. 298
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

kat. br. 302
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 273
37 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Tvorba reči u nastavi srpskog jezika

kat. br. 838
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Kompetencija K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

kat. br. 415
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Digitalne priče i bajke

kat. br. 428
40 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Dobra priprema za čas – uspešan čas

kat. br. 433
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 434
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Mobilni telefon u nastavi

kat. br. 491
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 527
38 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

kat. br. 563
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika

kat. br. 848
36 bodova

3400 dinara
2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

kat. br. 581
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Upotreba onlajn igara u nastavi

kat. br. 592
32 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 418
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

kat. br. 420
37 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Kompetencija K3 - Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 59
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 738
32 boda

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Kompetencija K4 - Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju

kat. br. 627
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Humana škola – škola kao životna zajednica

kat. br. 161
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Internet učionica

kat. br. 630
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Jezička kultura na internetu

kat. br. 623
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Kreiranje i moderacija obuka

kat. br. 632
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Nastava u oblaku

kat. br. 636
34 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova

kat. br. 146
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom

kat. br. 646
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Upravljanje timovima

kat. br. 156
40 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 13. april

Neakreditovani seminari

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

26 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

1400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Osnove dobre komunikacije

28 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

1400 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 7. april

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

15 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje

1100 dinara

zatvorena prijava

9. mart - 24. mart

 

 


.