TERMINI SEMINARA SRBIJA

Posebno nagrađujemo najbolje učesnike seminara

Sledeći termin je od 1. oktobra 2019. g.

Prijava je otvorena do 28. septembra ili do popunjavanja broja mesta na seminaru.

prijava@okc.rs

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Kompetencija K1 - Kompetencija za užu stručnu oblast
Aktivno orjentisana nastava matematike kat. br. 343
30 bodova
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Digitalni atlas kat. br. 784
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu kat. br. 904
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata kat. br. 291
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Igroliko učenje putem računara kat. br. 267
37 bodova
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Muzika uz pomoć računara kat. br. 948
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu kat. br. 864
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Nastava matematike sa upotrebom IKT kat. br. 355
30 bodova
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika kat. br. 298
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem kat. br. 302
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika kat. br. 273
37 bodova
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika kat. br. 838
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Kompetencija K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi kat. br. 415
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Digitalne priče i bajke kat. br. 428
40 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Dobra priprema za čas – uspešan čas kat. br. 433
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća kat. br. 434
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja kat. br. 527
38 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji kat. br. 563
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika kat. br. 848
36 bodova
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu kat. br. 581
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Upotreba onlajn igara u nastavi kat. br. 592
32 bodova
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Veb-alatima do interaktivne nastave kat. br. 418
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja kat. br. 420
37 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Kompetencija K3 - Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima kat. br. 59
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja kat. br. 738
32 boda
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Kompetencija K4 - Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju kat. br. 627
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Humana škola – škola kao životna zajednica kat. br. 161
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Internet učionica kat. br. 630
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Jezička kultura na internetu kat. br. 623
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Kreiranje i moderacija obuka kat. br. 632
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Nastava u oblaku kat. br. 636
34 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
28. oktobar
Saradnički trougao nastavnik, učenik, roditelj – internet učionica kat. br. 644
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova kat. br. 146
36 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom kat. br. 646
32 boda
2900 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar
Upravljanje i organizacija vremena – osnova za uspešan rad zaposlenih i ustanove kat. br. 647
24 boda
2400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
21. oktobar
Upravljanje timovima kat. br. 156
40 bodova
3400 dinara otvorena prijava 1. oktobar -
5. novembar

 

Prijava na seminar