Prijava za februarski termin seminara otvorena je do

5. februara

K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj i broj bodova, kotizacija

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj i broj bodova, kotizacija

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj i broj bodova, kotizacija

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj i broj bodova, kotizacija

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

Neakreditovani seminari

Broj bodova, kotizacija

Prijava za 7. februar

Prijava za 14. mart

Prijava za 18. april

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Vrednovanje učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Kompetencija K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Aktivno orijentisana nastava matematike

kat. br. 343,
30 bodova
2900 dinara


ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Digitalni atlas

kat. br. 784
32 boda
2900 dinara


otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

kat. br. 904
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

kat. br. 291
36 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Igroliko učenje putem računara

kat. br. 267
37 bodova
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Muzika uz pomoć računara

kat. br. 948
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

kat. br. 864
32 boda
2900 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Nastava matematike sa upotrebom IKT

kat. br. 355
30 bodova
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika

kat. br. 298
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

kat. br. 302
32 boda
2900 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 273
37 bodova
2900 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Tvorba reči u nastavi srpskog jezika

kat. br. 838
32 boda
2900 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Kompetencija K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

kat. br. 415
36 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Digitalne priče i bajke

kat. br. 428
40 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Dobra priprema za čas – uspešan čas

kat. br. 433
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 434
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 527
38 bodova
3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

otvorena prijava

otvorena prijava

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

kat. br. 563
32 boda
2900 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika

kat. br. 848
36 bodova
2900 dinara

ne realizuje se

ne realizuje se

ne realizuje se

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

kat. br. 581
36 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 418
36 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

kat. br. 420
37 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Kompetencija K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 59
36 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 738
32 boda
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Kompetencija K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj, broj bodova, kotizacija

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju

kat. br. 627
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Humana škola – škola kao životna zajednica

kat. br. 161
36 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Internet učionica

kat. br. 630
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Jezička kultura na internetu

kat. br. 623
32 boda
2900 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Kreiranje i moderacija obuka

kat. br. 632
32 boda
2900 dinara

ne realizuje se

ne realizuje se

ne realizuje se

Nastava u oblaku

kat. br. 636
34 boda
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova

kat. br. 146
36 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

zatvorena prijava – popunjen termin

otvorena prijava

Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom

kat. br. 646
32 boda
2900 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Upravljanje timovima

kat. br. 156
40 bodova
3400 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Neakreditovani seminari

Seminar

Broj bodova, kotizacija

Prijava
za 7. februar

Prijava
za 14. mart

Prijava
za 18. april

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1800 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Virtualne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
1500 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Elektronska pedagoška dokumentacija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

otvorena prijava

otvorena prijava

Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Vrednovanje rada učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

ne realizuje se

otvorena prijava

ne realizuje se

Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

Finansijska pismenost

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje
2100 dinara

otvorena prijava

ne realizuje se

otvorena prijava

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara