Termini OKC seminara

Prijava za oktobarski termin je zatvorena

prijava je otvorena do 28. septembra ili do popunjavanja slobodnih mesta na seminarima

K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 343 - 30 bodova

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 784 - 32 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 267 - 37 bodova

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 948 - 32 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 355 - 30 bodova

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 838 - 32 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 415 - 36 bodova

3400 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 428 - 40 bodova

3400 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 433 - 32 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 527 - 38 bodova

3400 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 581 - 36 bodova

3400 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 418 - 36 bodova

3400 dinara

od 1. oktobra

K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 161 - 36 bodova

3400 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 630 - 32 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 623 - 32 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 632 - 32 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 636 - 34 boda

2900 dinara

od 1. oktobra

kat. br. 156 - 40 bodova

3400 dinara

od 1. oktobra

Neakreditovani seminari

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1400 dinara

od 1. oktobra

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1400 dinara

od 1. oktobra

15 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1100 dinara

od 1. oktobra

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1100 dinara

od 1. oktobra

Kompetencija K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Aktivno orijentisana nastava matematike

kat. br. 343
30 bodova


2900 dinara


zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Digitalni atlas

kat. br. 784
32 boda


2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

kat. br. 904
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

kat. br. 291
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Igroliko učenje putem računara

kat. br. 267
37 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Muzika uz pomoć računara

kat. br. 948
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

kat. br. 864
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Nastava matematike sa upotrebom IKT

kat. br. 355
30 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika

kat. br. 298
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

kat. br. 302
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 273
37 bodova

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Tvorba reči u nastavi srpskog jezika

kat. br. 838
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Kompetencija K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

kat. br. 415
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Digitalne priče i bajke

kat. br. 428
40 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Dobra priprema za čas – uspešan čas

kat. br. 433
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 434
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 527
38 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

kat. br. 563
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika

kat. br. 848
36 bodova


2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

kat. br. 581
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 418
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

kat. br. 420
37 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Kompetencija K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 59
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 738
32 boda

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Kompetencija K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju

kat. br. 627
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Humana škola – škola kao životna zajednica

kat. br. 161
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Internet učionica

kat. br. 630
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Jezička kultura na internetu

kat. br. 623
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Kreiranje i moderacija obuka

kat. br. 632
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Nastava u oblaku

kat. br. 636
34 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova

kat. br. 146
36 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom

kat. br. 646
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Upravljanje timovima

kat. br. 156
40 bodova

3400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra

Neakreditovani seminari

Seminari – broj bodova

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra
(26 dana)

Osnove dobre komunikacije

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1400 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra
(28 dana)

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

15 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1100 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1. oktobra
(15 dana)

Virtualne ekskurzije

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1100 dinara

zatvorena prijava – popunjen termin

od 1.oktobra
(14 dana)